Černou louku čeká proměna. K tématu se může příští týden vyjádřit kdokoliv

OSTRAVA – Černou louku, jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství Ostravy, čeká zásadní proměna. Co přesně se s lokalitou stane, rozhodne urbanistická studie, jejíž přípravu letos dostal za úkol Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA.

Koncept, jak by se Černá louka měla dál rozvíjet, představí autoři veřejnosti v úterý 27. září v Divadle loutek Ostrava. V okolí Černé louky se v poslední době probouzí stavební aktivita.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Staví se bytový komplex Nové Lauby, dvě budovy Ostravské univerzity, v přípravě je i projekt rekonstrukce Pivovarské ulice. Město Ostrava proto usiluje o nastavení jasných pravidel rozvoje území,“ uvedl k tématu Pavel Řihák, urbanista působící v MAPPA.

Černá louka je dlouhodobě Ostravany vyhledávaným místem pro rekreaci v Moravské Ostravě. Proto je na území Černé louky jasný tlak veřejnosti, aby prostor nadále fungoval jako městský parků a místo rekreaci okolo řeky Ostravice.

Tým lidí z ateliéru MAPPA v červenci letošního roku zjišťoval postoje veřejnosti k Černé louce jak pomocí online dotazníku, tak anketou v terénu.

Z dvou set odpovědí vyplynulo, že lidé si na Černé louce cení především její pohodové atmosféry, kterou si přejí pokud možno zachovat. Kompletní výsledky participace jsou zveřejněny na webu ateliéru MAPPA zde: www.mappaostrava.cz