Evropský den obětí trestných činů upozorní na bezpráví. Nebojte se říct si o pomoc

Foto: Město Ostrava.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Trestný čin může změnit zcela zásadně život každého člověka. Oběť zasáhne různými způsoby, od následků na zdraví až po dopad na psychiku. Současně oběť čelí novým situacím, které přináší prověřování trestního jednání, případně další řízení před soudem. Na tuto citlivou tématiku se snaží upozornit Evropský den obětí trestných činů, který je právě dnes, ve středu 22. února.

Není se za co stydět, na pomoc máte právo!

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zaručuje obětem mimo jiných práv i právo na odbornou pomoc, která spočívá například v podávání právních informací, psychosociální podpoře ale i v doprovázení v průběhu trestního řízení, což zajišťují bezplatně státní instituce i neziskové organizace. Na Krnovsku, Bruntálsku a Opavsku působí v této oblasti nezisková organizace Restorativ.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Lidé, kteří se ocitli v pozici oběti, ale i ti, kteří se obětí cítí být, mohou využít poradenství  neziskové organizace. Služba je bezplatná, může být anonymní a je poskytována různými formami, od e-mailové komunikace přes telefonickou až po osobní setkání s poradcem v domácnosti klientů nebo v poradně v Opavě. Další informace můžete získat na webu www.restorativ.cz nebo na telefonním čísle 771 151 889. V letáčku najdete důležité informace, kde se obrátit na pomoc napříč krajem.

Širokou podporu obětem nabízí i krajské město Ostrava

K Evropskému dnu obětí trestných činů se svými aktivitami připojí také město Ostrava. „Zajištění odborné pomoci obětem trestního jednání považuji za skutečně prioritní, neboť je většinou zastihne zcela nepřipravené a obrátí jim život naprosto naruby. Cením si proto spolupráce odborníků v rámci našeho Týmu pro oběti, kteří se pak pro konkrétní oběti snaží nalézt nejvhodnější cestu, jak jim situaci ulehčit a nabídnout potřebnou a účinnou pomoc, díky níž se pak tito lidé dokáží se situací snáze vyrovnat,“ doplnil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Bezprostředně po činu obětem poskytují pomoc zpravidla policisté, první podporu seniorům mnohdy zajišťují i strážníci městské policie. Lidé se však s následky trestního jednání musí vyrovnat i v dalších dnech a týdnech po skutku, je proto zapotřebí i další pomoci a podpory, kterou oběti mohou nalézt v Ostravě na mnoha místech, Krizovým centrem Ostrava počínaje, Bílým kruhem bezpečí konče.

V ostravském Týmu pro oběti trestných činů je celá řada odborníků v širokém spektru. Jsou zde zástupci Probační a mediační služby České republiky, Bílého kruhu bezpečí, města, státního zastupitelství, městské policie, Policie České republiky a další organizace.

Informace pro oběti jsou dostupné také na letácích a informačních tabulích. Letáčky vybraným skupinám rozdávají sociální pracovníci, zdravotníci a strážníci. Městská policie pravidelně chodí také na ostravské školy, kde žáky a středoškoláky informují, jak trestnímu jednání předejít, a jak postupovat, aby se nestali obětí trestného činu, a pokud se stanou, tak jak v takovém případě postupovat.