FOTO: Ulice Místecká a Plzeňská v Ostravě mají nové zastávky a podchody

Tylova_Plzeňská ulice. Foto: Adolf Horsinka

OSTRAVA – Bezpečnější a bezbariérový prostor, stejně jako zcela nový vzhled, nabídnou cestujícím zrekonstruované zastávky a podchody pod frekventovanou komunikací Místecká u zastávek „Dřevoprodeje“ a „Tylova“ pod ulicí Plzeňská. Na zastávkách budou lavičky, nové digitální jízdní řády a budou plně bezbariérové. Městskou hromadnou dopravu město po rekonstrukcích na ulici Plzeňská znovu obnovilo.

Tylova je konečně bezbariérová a MHD zase jezdí

Takřka půl století staré dopravní body dělníci zrekonstruovali. V současné chvíli se práce chýlí ke konci. V neděli 5. března 2023 opět začala fungovat doprava na zastávce Tylova v Plzeňské ulici. Komplexní rekonstrukce tramvajového podchodu začala na konci dubna 2022.

Původní podchod byl z roku 1976. Objekt byl opotřebený, neměl rampy pro sjezd kočárků, a nebyl ani bezbariérový. „Podchod Tylova konečně získal tolik potřebnou bezbariérovost a v příštím roce bude i důstojným průchodem na Mistrovství světa v hokeji, jehož část se odehraje na území našeho obvodu,“ uvedl starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář s tím, že v nejbližších letech budou následovat rekonstrukce podchodů Dolní a Hulvácká.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Bezbariérovosti s ohledem na omezený prostor dosáhl zhotovitel tak, že zrušil západní schodišťový koridor a v jeho místě vybudoval nový výtah, který slouží pro bezbariérový přístup na obě nástupiště. Pro přechod mezi oběma nástupišti je umístěný úrovňový přechod. Nástupiště mají také nové přístřešky. Lokalita je pod kamerovým systémem.  Pro zvýšení bezpečnosti cestujících byly na obou nástupištích v návaznosti na nový výtah a schodiště zřízeny nové přístupové chodníky. Oba vstupy podchodu jsou pro slabozraké občany vybavené orientačními zvukovými moduly.

Před rekonstrukcí. Foto: Adolf Horsinka

Před rekonstrukcí. Foto: Adolf Horsinka

Na Místecké už se nebude držet voda

Na ulici Místecká, zastávky „Dřevoprodej,“ probíhala kompletní proměna od března 2022. Aktuálně dělníci uskutečňují poslední úkony nutné ke zprovoznění podchodu a autobusové zastávky ve směru Ostrava-centrum. Podchod a zastávka se lidem zpřístupní po kolaudaci od druhé půlky března. Stávající podchod je z dubna roku 1977. Kompletní rekonstrukce obsáhla proměnu podchodu a vyřešila neutěšenou situaci v době deštivého počasí, kdy se na podlaze dlouhodobě držela voda. Stavební práce zahrnovaly i rekonstrukci přilehlých nástupišť, zastávkových přístřešků s osvětlením a zřízení nového úrovňového přechodu pro cestující mezi tramvajovými nástupišti. Cestující se mohou těšit i na zbrusu nové kompletní přístřešky. Jeden je doplněný i v místě, kde nebyl vůbec. Rekonstrukcí prošlo také veřejné osvětlení a dešťová kanalizace. Stejně jako první zastávka je místo přizpůsobené handicapovaným lidem a nechybí zde ani zeleň.

Tylova,Plzeňská ulice. Foto: Adolf Horsinka

Tylova,Plzeňská ulice. Foto: Adolf Horsinka

Tylova,Plzeňská ulice. Foto: Adolf Horsinka

Foto: Jiří Zerzoň

Barevné a veselé podchody

Cestující se mohou těšit mimo jiné na prosvětlené podchody, které v jarních měsících ještě oživí mural art, což je nástěnná malba, které zdobí městské zdi. Na rozdíl od graffiti jde o legální malby. V Ostravě budou takto namalované podchody v ulicích Místecká a Plzeňská.  Město se dohodlo na vyzdobení podchodů touto malbou s Fakultou umění Ostravské univerzity.

Významná modernizace desítky let starých veřejných prostor měla za cíl na jedné straně řešit špatný technický stav objektů, na druhé straně pak zvýšit atraktivitu prostor pro cestující městskou hromadnou dopravou. „Projekt rekonstrukce u Dřevoprodeje jsme připravovali s cílem ukázat, že i běžné městské prostory mohou získat jedinečný vzhled,“ vysvětlila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Návrh pro rekonstrukci Tylova je naopak pojatý více standardně, avšak funkčně. Ostrava-Jih má celkem 14 podchodů, což je nejvíce v Ostravě.