UFO nad Itálií: Roku 1808 bylo nebe nad touto zemí rušným prostorem

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.flickr.com

Mezi lidmi, kteří se zajímají o UFO, se může objevit názor, že jde o fenomén moderní doby. Ale to je omyl.

Pravěcí svědkové

Je otázkou, zda také naši předkové z doby kamenné nespatřili na obloze něco podivného. Rozhodně mohli mít dojem, že je to důležité, a to natolik, že tyto neznámé věci zobrazili na stěnách jeskyní, ve kterých přebývali, snad aby o nich věděly i další generace. Tak nám to nyní může připadat, když se podíváme na skalní kresby v jeskyních na území Španělska, Francie či Itálie, ale i jinde.

Itálie, rok 1808

Roku 1808 obyvatelé severní provincie Piemont opakovaně spatřovali na obloze neznámé létající objekty. Povšimněme si prosím, o jaké datum se jedná. Tehdy nemohlo dojít k záměně s létajícími stroji vyrobenými lidmi, protože ještě neexistovalo letectví.

V dubnu onoho roku nad vesnicí Perosa Argentina nedaleko města Pinerolo přelétly poměrně nízko nad zemí nějaké světélkující objekty. Obyvatelé Morry zase spatřili jedné dubnové noci na obloze jiskřící předmět. A to lidé v této době už věděli, co jsou to meteority – ty to však prý nebyly.

Opět v dubnu se nad Carmagnolou objevil oslnivě zářící předmět. Vyděsil prý dokonce jednoho koně tak, že vyhodil jezdce ze sedla.

Ještě v polovině dubna se nad obcí Torre Pellice, opět poblíž Pinerola, objevil objekt vřetenového tvaru. O tři dny později tam došlo k další zajímavé události. V časných ranních hodinách vzbudil signora Simondiho, tajemníka smírčího soudce v Torre Pellice, zvláštní bzukot. Údajně to byl vysoký a pronikavý tón a nabýval na intenzitě. Simondi tedy vstal z postele a šel se podívat k oknu, aby zjistil, co je příčinou tohoto zvuku.

Stačil zahlédnout, jak se z nedaleké louky vznáší do vzduchu světélkující disk a velkou rychlostí mizí v nebi.

V dubnu 1808 tedy vládl na nebi v severní Itálii rušný provoz. Pak se tento fenomén téměř vytratil. Ještě v říjnu přelétly prý nad Pinerolem světélkující disky – a pak nastal klid.