Další otevřené dopisy ministrovi Rakušanovi. Starostové a primátoři se dále bouří

Foto: Město Havířov

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Situace kolem rušení poboček České pošty je stále ožehavým tématem. Šest politiků ve vedení moravskoslezských měst, proto napsalo Vítovi Rakušanovi otevřený dopis.

Jde o primátora Havířova Josefa Bělicu, Jana Wolfa z Karviné, opavského primátora Tomáše Navrátila, starostu Bohumína Petra Víchu a starostky Orlové Lenku Brzyszkowskou a Rychvaldu Dagmar Pížovou, vyjadřují v otevřeném dopise ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi nespokojenost při postupu rušení poboček České pošty. Jak se zdá, ministr se rozhodl hrát si na mrtvého brouka.

Poukazují na řadu manažerských selhání, neznalost místních specifik při rozhodování, a nulovou vůli komunikovat. Své námitky vyjádřili společně v otevřeném dopise, který 6. dubna 2023 odeslali na Ministerstvo vnitra České republiky v tomto znění:

Pane ministře Rakušane,

jako předseda hnutí Starostové jste hodil starosty přes palubu. O zrušení poboček České pošty jste rozhodl o nás bez nás. Nikdo z ministerstva vnitra s námi záležitost nekomunikoval a nekonzultoval. Jak mohli úředníci v Praze relevantně rozhodnout o uzavření té či oné pošty, když neznají místní specifika? A ekonomické ukazatele opravdu nemohou být vždy dogma.

Já bych možná i pochopil, že nějaká razantní ekonomická opatření musí přijít. Že Česká pošta je přebujelý státní moloch, který je třeba zeštíhlit. Ale po řadě manažerských selhání zájmových skupin kolem vaší osoby to nakonec odskáčí obyčejní lidé – klienti pošty a její zaměstnanci.

Pane ministře, víte vůbec to, že v některých městech zavíráte bezbariérové pobočky a necháváte pouze ty pro hendikepované nedostupné? Jako například v Opavě nebo Šumperku.

Proč jsme nebyli jako starostové a primátoři o zrušení pošt v našich městech informováni? Proč jsme se to dozvěděli až z novin? Proč jsme nemohli k plánovaným zavíráním dát svá stanoviska a upozornit na případné problémy s ukončením dostupnosti poštovních služeb v té či oné lokalitě?

Vždyť jsme to my, starostové a primátoři, kdo teď musí občanům vysvětlovat unáhlená, nelogická a špatná rozhodnutí managementu České pošty pod vaším vedením.

Pane Rakušane, jako ministr vnitra jste selhal.

Ministr mlčí, píší druhý dopis

Ministr Vít Rakušan na dopis z 6. dubna nikterak nereagoval. Starostové a primátoři mu proto za týden píší další otevřený dopis, tentokrát se k nim připojili kolegové z dalších krajů.

V dokumentu primátoři a starostové jasně poukazují na to, že ministr ztratil jejich důvěru, a žádají ho, aby aby se se svými kolegy přestal politicky sdružovat pod názvem Starostové. Druhý dopis odeslali 13. března.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Znění druhého dopisu

Pane předsedo hnutí Starostové a nezávislí Víte Rakušane,

jelikož jste opakovaně zklamal důvěru starostů a primátorů měst a obcí České republiky, vyzýváme Vás, abyste se s Vašimi kolegy přestali politicky sdružovat pod názvem „Starostové“.

Nulová komunikace s vedením samospráv, žádný ohled na potřeby měst a obcí. Tak lze shrnout styl Vaší práce. Naposledy jste selhal při nepovedené transformaci České pošty, kdy jste starosty a primátory zcela obešel a bez jejich vědomí společně s managementem České pošty rozhodl o zrušení stovek poboček.

Vnímejte naši výzvu jako logický, správný a legitimní krok, kterým chceme zabránit matení občanů ČR. Vy ve skutečnosti nereprezentujete starosty, tak proč se za nás falešně schováváte?

Ctíme demokratické principy, respektujeme výsledky voleb a nijak nezpochybňujeme Vaše právo zastávat funkci ve vládě ČR. Ovšem důrazně protestujeme proti zneužívání práce starostů a primátorů v názvu Vašeho hnutí.

Nemáte na to nárok. Zde jsou jen některé důvody:

  • hnutí Starostové a nezávislí má ve svých řadách daleko méně starostů než jiné politické subjekty zastoupené v Poslanecké sněmovně,
  • na Vašich volebních kandidátkách se starostové vyskytují zřídka,
  • a co je nejdůležitější – směřování Vaší práce a styl komunikace s municipalitami není pro starosty přínosem, naopak, naši činnost pro občany nám komplikujete a stěžujete.

Pane Rakušane, vyzýváme Vás, přestaňte zneužívat práci starostů a primátorů a jako předseda iniciujte změnu názvu Vašeho hnutí.

Níže podepsaní starostové a primátoři měst a obcí České republiky:

Ing. Josef Bělica, MBA – primátor statutárního města Havířov

Mgr. František Jura – primátor statutárního města Prostějov

Ing. et Ing. Jiří Korec – primátor statutárního města Zlín

Ing. Tomáš Navrátil – primátor statutárního města Opava

Bc. Jan Nadrchal – primátor statutárního města Pardubice

Ing. Petr Vrána – primátor statutárního města Přerov

Lenka Brzyszkowská – starostka města Orlová

Mgr. Richard Vereš – starosta městského obvodu Slezská Ostrava

Petr Veselka – starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Bc. Martin Bednář – starosta městského obvodu Ostrava-Jih

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – starostka městského obvodu Ostrava-Poruba

Ing. Dagmar Pížová – starostka města Rychvald

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města Kroměříž