Počítá se doba studia do odpracovaných let pro důchod? Záleží na tom, kdy jste studovali

Zdroj: Shutterstock

Pokud jste věnovali svému studiu několik let života, určitě vás bude zajímat, jestli se vám právě tyto roky počítají do odpracovaných let pro důchod. Bakalářské studium zpravidla trvá tři roky, magisterské pět a, pokud jste si udělali doktorát, tak se jedná přibližně celkem o osm let strávených vysokoškolským studiem.

Kolik let musíte odpracovat

Jednou ze základních podmínek pro získání nároku na výplatu starobního důchodu je splnění doby důchodového pojištění. Jedná se o tzv. odpracované roky, které musí činit (pokud dosáhnete důchodového věku po r. 2018) minimálně 35 let včetně náhradních dob. A právě u studia vzniká otázka, jak jej do této náhradní doby započítat. Aby to nebylo příliš jednoduché, odpověď není pro všechny stejná.

Rok 2010 jako mezník

Záleží, kdy jste studovali. Od r. 2010 se totiž studium přestalo do odpracované doby počítat. To může být problém zejména pro studenty VŠ, kteří díky studiu začínají pracovat později, přičemž v současnosti je potřeba odpracovat alespoň uvedených 35 let. Proto se studentům může vyplatit pořídit si brigádu zákládající odvod sociálního pojištění. Řečeno s nadsázkou, na studium je totiž pohlíženo jako na volnočasovou aktivitu, která se do odpracovaných let nepočítá.

Studium před r. 2010

Studium uskutečněné před r. 2010 se nehodní jednotně. Záleží na tom, kdy probíhalo:

  • Do konce r. 1995 se započítalo plně studium do 18 let. Po 18. roce života se uznávalo jen prvních 6 let studia, avšak jeho započitatelná doba pro přiznání důchodu se zkracovala na 80 %.
  • V období 1996–2009 se započítávalo jen prvních 6 let studia po 18. roce života (studium do 18 let se nezapočítává vůbec), a to opět 80 %.

Typ školy a krácení doby

Co se týká studia, konkrétní typ školy nehraje roli. Je tedy jedno, jestli jde o studium na gymnáziu nebo střední zdravotní škole či vysoké škole. Podle výše uvedených pravidel se bude započitatelná doba studia krátit na 80 %. Jiná, výhodnější, situace nastává u učebních oborů. Zde ke krácení nedochází, a náhradní doba se započítává v plném rozsahu.

Jak se počítají prázdniny po maturitě a státnicích

Ve výše uvedeném rozsahu studia, co by náhradní doby, se započítává také doba od složení maturitní zkoušky až do konce prázdnin, tj. do 31.8. V případě navazujícího studia na VŠ se započítá doba až do oficiálního zahájení studia na VŠ, což je zpravidla v září.

Co se týká studia na VŠ, před r. 1996 se po složení státní závěrečné zkoušky započítaly do doby studia celé prázdniny až do konce srpna. Po r. 1996 se do doby studia započítal celý měsíc, kdy byla tato zkouška složena, a poté měsíc následující.

Může vás zajímat: Otazníky kolem důchodů. V čem nejčastěji tápeme