Proměna nároží T.G. Masaryka a V. Závady pokračuje. Návrhy vzešly i od dětí

Plánovací den, Foto: Město FM.

FRÝDEK – MÍSTEK – Proměna nároží ulic V. Závady a třídy T. G. Masaryka dostává konkrétnější obrysy. Tým druhého ročníku participativního projektu ZAPOJ F-M vyhodnotil návrhy získané na plánovacím dni a následně také online dotazníky. Momentálně město chystá přípravu architektonického návrhu.

Hojná návštěvnost plánovacího dne

Nároží ulic V. Závady a tř. TGM ve Frýdku se dostalo nebývalé pozornosti. Rušno na vítězném místě bylo během plánovacího dne. Kolemjdoucí hojně sdělovali své nápady na proměnu místa. Nejčastěji zazníval požadavek na zasazení zeleně a zkultivování prostoru obecně.

Druhý ročník participativního projektu ZAPOJ F-M, ve kterém spolurozhodují občané o úpravě vybrané lokality, se tak posunul do další fáze „Zaznamenali jsme velký zájem ze strany občanů, kteří s námi na plánovacím dni vymýšleli, jak místo zvelebit. Často zaznívala například obnova původní vrby,“ uvedl člen participativního týmu, architekt Tomáš Čech, který v rámci projektu ZAPOJ F-M připravuje a zastřešuje zapojení občanů a spolupráci s nimi. Realizované budou tedy ty návrhy, které se objevovaly nejvíce a zároveň jsou nejvhodnější a realizovatelné. Budou zapracovány do architektonického návrhu úpravy místa.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Dále si lidé přáli nároží proměnit na místo k odpočinku a prostor zbavit betonových ploch a různých pozůstatků, zkrátka chtějí, aby místo bylo estetičtější.

Nově se do proměny zapojily i děti

Novinkou oproti prvnímu ročníku, kdy si lidé vybrali proměnu Zátiší (pozn. red.: úpravy místa jsou nyní v závěrečné fázi), je, že do návrhů se zapojily také děti a studenti. „Děti do projektu vnesly oživení a spoustu zajímavých nápadů. Přímo na místo dorazily třídy ze Střední školy řemesel Frýdek-Místek a ScioŠkoly Frýdek Místek. Děti graficky znázorňovaly své představy. Zapojila se také Základní umělecká škola, která dodala „leporelo námětů“. Jedna ze studentek se dokonce na základě svého zájmu zúčastnila další schůzky participativního týmu na magistrátu, stala se tak členkou týmu a bude spolupracovat na dalších krocích,“ uvedla hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Po plánovacím dni tým spustil ještě elektronické dotazníky, do kterých mohli přispět ti, kteří se osobně nedostavili. Došlo také k jednání s vlastníkem sousedního domu a dalším krokem je oslovení architekta, který připraví konkrétní návrh. Na proměnu lokality město vyčlenilo milion korun. O plánovacím dnu jsme vás informovali v minulém článku.

Foto: Město FM