Cestování vlakem bez bariér. Jak si zařídit bezplatnou asistenci

Zdroj: Shutterstock

Pro člověka se zdravotním hendikepem bývá často cestování veřejnou dopravou velkým problémem. Nejedná se jen o nástup a výstup, ale také o orientaci na neznámém nádraží při přestupu, kdy je často nutné rychle stihnout navazující spoj. Pokud se rozhodnete cestovat vlakem, je dobré vědět, že České dráhy vycházejí vstříc potřebám lidí se zdravotním postižením s omezenou schopností pohybu a orientace. V současnosti vypravují více než 6 000 bezbariérových spojů denně a zájem cestujících je velký. Jak si objednat bezbariérovou přepravu vlakem a speciální službu asistence během přepravy?

Cestování bez speciální asistence

Vlaky ČD mají standardně vyhrazena místa pro cestující se zdravotním postižením. Pokud cestující nepotřebuje žádnou speciální asistenci (resp. pomoc) během přepravy, není nutné předem svou cestu objednávat.

Cestování se službou speciální asistence

Jestliže cestující potřebuje větší rozsah pomoci, může si objednat asistenci proškoleného zaměstnance ČD nebo Správy železnic. Speciální asistence může dle potřeb cestujícího zahrnovat:

  • Odbavení cestujícího. Jedná se o pomoc při zakoupení jízdních dokladů.
  • Doprovod v areálu stanice. Zpravidla se jedná o doprovod z vestibulu nádražní budovy na nástupiště atd.
  • Nástup do vlaku a výstup v cílové stanici. Zde se jedná např. o pomoc s použitím mobilní zvedací plošiny ve stanici nebo vozidlové plošiny. Asistence platí i pro přestupy z vlaku do vlaku nebo na autobusy náhradní dopravy atd.
Zdroj: Shutterstock

Cena asistence

Za zajištění přepravy a asistence při nástupu/přestupu/výstupu osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ČD neúčtují žádné poplatky. Vše je tedy bez jakéhokoli speciálního příplatku.

Objednávání přepravy a asistence

Požadavek na přepravu a asistenci je potřeba uplatnit nejpozději 24 hodin před odjezdem vlaku. V případě požadavku na zařazení vhodného vlaku, je časový limit 48 hodin předem. Můžete využít následující způsoby:

  • prostřednictvím formuláře na webové stránce ČD,
  • na tel. č. 221 111 122,
  • v kterékoli pokladně ČD.

Objednávka přepravy ještě neznamená její automatické schválení. Přeprava pro daný vlak musí být předem schválena ČD, případně Správou železnic.

Je-li cestující odkázán na trvalou pomoci či dohled, musí mít svého vlastního průvodce. O asistenční službu však samozřejmě může rovněž požádat.

Přeprava jiným dopravcem nebo kombinace dopravců

Požadavky na přepravu vlakem jiného dopravce je potřeba uplatnit u tohoto dopravce. Při kombinaci více dopravců využijte objednávkový systém One Ticket Asistence prostřednictvím webu, tel. 222 266 755 nebo e-mail: asistence@oneticket.cz.

Storno objednávky

Pokud nemůže svou objednanou přepravu uskutečnit, je potřeba objednávku zrušit, aby nedocházelo ke zbytečnému zajišťování služeb, které pak nevyužijete.

Zdroj: Informativní materiál ČD