Anna Boleynová – jedna z manželek nechvalně proslulého Jindřicha VIII. skončila na popravišti

Anna Boleynová. Zdroj: www.snl.no

Anna Boleynová, druhá manželka Jindřicha VIII., potvrzuje přísloví, že pýcha předchází pád. Bohužel nepřežila rozmary svého tyranského manžela, který ji kdysi tak miloval. A zdá se, že i ona jeho.

Jindřichovo mládí

Anglický král Jindřich VIII. byl podle všeho v mládí statným a pohledným mužem. Navíc vynikal i vzděláním. Dvacet let byl ženat s vdovou po svém bratrovi Kateřinou Aragonskou, která byla o dost starší a navíc bigotní katolička. Denně si nechávala o půlnoci sloužit mši, vstávala v pět ráno, na těle nosila kvůli pokání žíněnou košili, po obědě si nechávala předčítat životy svatých a pak trávila čas v kostele. Přesto králi stačila porodit pět dětí.

Setkání s Annou

Král se ale rád bavil a jeho první milenkou byla prý Marie, sestra Anny Boleynové, což skončilo příchodem Anny ke dvoru. Ta se vrátila ve věku 26 let z Francie do Anglie jako dvorní dáma ovdovělé Marie Tudorovny, královy sestry.

Podle jejích současníků vynikala svým nezkrotným temperamentem a krásou. Uměla také půvabně tančit, hrát na loutnu, skládala i verše a vůbec se dokázala bavit. Král byl uchvácen. Ovšem Anna jeho verše s prosbami odmítala. Odpověděla mu, že stojí příliš vysoko na jeho milenku a příliš nízko, aby mohla být jeho manželkou.

Jenomže král byl již vášnivě zamilován a hledal důvody k rozvodu s Kateřinou Aragonskou. Vysílal posla za poslem k papeži s žádostí o potvrzení neplatnosti tohoto svého manželství. Papež Klement VII. by mu možná i vyhověl – ale znamenalo by to nepřátelství s Kateřininým synovcem, španělským králem Karlem V., tehdy velmi mocným vládcem.

Takto to trvalo pět let, a po celé ty roky se král Anně dvořil, byla to již veřejná záležitost, o které věděla celá Evropa. Jindřich si nakonec pomohl. S Annou se tajně oženil za přítomnosti dvou svědků a oddávajícímu knězi řekl, že papežské povolení právě dorazilo.

Anglikánská církev

Anna brzy otěhotněla, a to ho přimělo dále jednat. Prohlásil se za hlavu moci duchovní i světské ve své zemi a vytvořil tak anglikánskou církev. Všichni museli uznat platnost králova rozhodnutí – kdo tak neučinil, se zlou se potázal. Takto přišel o hlavu i učenec Thomas More, bývalý králův vychovatel a kancléř. Král zničil každého, kdo se opovážil nesouhlasit, nutno říci, že k tomu byl i povzbuzován Annou.

Annin pád

A Anna, i když byla korunována a zahrnována poctami, nebyla spokojená, dokud žila v ústraní i Kateřina Aragonská, mezi lidmi oblíbená. Když Kateřina zemřela, oblékla si Anna na oslavu žluté šaty. Ovšem už tři měsíce po smrti Kateřiny začal její pád. Snad byla příliš neopatrná, každopádně králova vášeň k ženě, kvůli které prolil tolik krve, ochladla. Anna byla obviněna z cizoložství (zřejmě neprávem). Byla uvězněna a ve vězení přísahala na svou nevinu, dovolávala se Boha i manžela, nic to však nebylo platné. Mezi jejími soudci byl i její strýc a bývalý ctitel, rozsudek byl nařízený. Byla odsouzena k smrti. Král v den její popravy odjel na hon. Druhý den se oženil s její dvorní dámou, Jane Seymourovou.