Omezení v dopravě. Začíná rekonstrukce křižovatky u ulic Studentská a Opavská

Foto: MMO

OSTRAVA –   Porubské čeká další oprava křižovatky, tentokrát té u ulic Studentská a Opavská. Lidé se musí připravit na omezení v dopravě. Úpravou křižovatky dojde k rozšíření silnic. Nově vzniknou jízdní pruhy pro odbočení a milovníci jízdy na kole, se mohou těšit na cyklostezku. Samozřejmostí je také nový přechod pro chodce.

Stavět se začne 10. července 2023. „Kromě rozšíření komunikací bude nové světelné signalizační zařízení, které propojíme s křižovatkou ulic 17. listopadu a Opavská. Bezpečnost pro chodce zajistí nový přechod pro chodce na ulici Opavská, kde bude vložený ostrůvek. Rekonstrukce křižovatky tak přinese bezpečnější prostor pro řidiče, chodce i cyklisty a zlepšení plynulosti dopravy,“ doplnil náměstek primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Čeká vás dopravní omezení

Opravy křižovatky si vyžádají dopravní omezení. V době od 10. července 2023 do 31. října 2023 budou uzavřené ulice Opavská, v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu (u Slovanu) po ulici Pustkoveckou. Další uzavírka čeká na řidiče na ulici Studentská, v úseku od vjezdu do areálu Vysoké školy báňské po křižovatku s komunikací Opavská.

Uzavírkou projedou pouze řidiči vozů městské hromadné dopravy, hasiči, policisté a sanitka. Úplná uzavírka je potřebná proto, aby rekonstrukce byla co nejrychleji hotová, řidiči tak nebudou omezeni na příliš dlouhou dobu. Objízdná trasa v obou směrech povede po ulici 17. listopadu, křižovatkou po komunikaci Rudná a Prodloužená Rudná, dále pak ulicí Prodloužená Rudná a obrácené v opačném směru od Opavy.

Co bude opravené a nové

Dojde k rozšíření komunikace ulice Opavské o jízdní pruh pro samostatné odbočení vlevo do ulice Studentské. Dále dělníci k rozšíří ulici Studentskou o samostatné levé odbočení směrem na Opavu a pravé odbočení na ulici Opavskou, k ulici 17. listopadu. Součástí stavby jsou přeložky kanalizace, vedení nízkého napětí a sdělovacích sítí. Dělníci sjednotí povrchy vozovek, a to v ložných i obrusných vrstvách.

Hotovo bude ke konci roku 2023. Veškeré Celkové náklady na stavbu přesáhnou 23,8 milionů korun bez DPH.