Případ jasnovidectví Molly Francherové nebyl nikdy objasněn

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pixabay.com

Pozoruhodný případ se stal ženě jménem Molly Francherová. Žila po neuvěřitelnou dobu 46 let v jakémsi transu – a přitom projevovala jasnovidecké schopnosti.

Jak to všechno začalo

Molly bylo 21 let a byla to normální, zdravá žena, která žila s rodiči v New Yorku. Ovšem 3. února 1866 si stěžovala na nevolnost a závratě a brzy nato upadla do bezvědomí. Domácí lékař dr. Spier mohl jen konstatovat, že upadla do bdělého kómatu. Měla stále zavřené oči a nehýbala se, velmi pomalu ale odpovídala na otázky.

Druhý den bylo zjištěno, že Molly téměř nedýchá a srdeční tep měla velmi slabý. Tím jí také klesla teplota, takže její tělo bylo velmi chladné. I v dalších dnech byla ale stále naživu a doktor Spier povolal několik kolegů, aby celou věc konzultovali. Nikdo ale neznal diagnózu – shodli se však na tom, že Molly již dlouho žít nebude.

Navzdory všemu uplynulo devět let a Molly zůstávala tak, jak byla – pohybovala se někde mezi životem a smrtí a strašně zhubla. Během této doby se o ni zajímal již houf lékařů, ale marně si lámali hlavu, co se Molly vlastně stalo a děje.

Jasnovidka

Konečně roku 1875 dr. Spier oznámil, že Molly má ve svém stavu nadpřirozené schopnosti. Strhla se vlna skepse a skeptičtí byli i známí neurologové, dr. Willard Parker z New Yorku a dr. Robert Ormiston, ale přesto se rozhodli případ Molly prozkoumat. Pacientku nejprve důkladně prohlédli a dr. Spier jim poté předvedl, jak pomalu odpovídá na jeho otázky. Odvedl oba muže do vedlejší místnosti a vysvětlil, že Molly dokáže i na velkou vzdálenost správně určit, jak je kdo oblečený nebo čím se zabývá. A vrchol všeho – umí číst i dopisy, které jsou zalepeny v obálce.

Následovaly zkoušky a u jedné byl přítomen astronom a lékař Richard Parkhurst. Ten dostal nápad: někdo vyjde na ulici a požádá jakéhokoliv kolemjdoucího, aby na kus papírku napsal několik slov a ten vložil do obálky. Tak nikdo z účastníků experimentu nebude vědět, co tam stojí napsáno. Pak se na to Molly zeptají.

Úspěšný experiment

Náhodně vybraný kolemjdoucí pak napsal na papír krátkou zprávu, a tu vložil dokonce do tří obálek. Ty odvezli k dr. Spierovi, který bydlel o sedm kilometrů dál. Doktor Parker stál u lůžka Molly a zeptal se jí, jestli dokáže přečíst, co stojí v obálce, kterou má nyní dr. Spier u sebe. Molly nejdřív předeslala, že zpráva je uložena ne v jedné, ale ve třech obálkách. Zpráva prý obsahuje jedinou větu: Lincoln byl zavražděn jedním šíleným hercem.

Když se o hodinu později muži sešli u Spiera a otevřeli obálku, užasli. Molly citovala zprávu opravdu přesně.

Udivující probuzení

Slečna Francherová v tomto stavu zůstala až do roku 1912, pak se jednoho dne probudila. Byla obklopena lidmi, které neznala, a okolo ní byl již zcela nový svět. Rodiče již byli po smrti a ona si ani nedokázala vzpomenout na dobu, která předcházela transu. Jasnovidné schopnosti již také neměla.

O tři roky později, ve věku 73 let, zemřela ve spánku. Kdoví, co se s ní dělo ve stavu, kdy se pohybovala ve svém zvláštním transu. Pro některé schopnosti lidského mozku nemá dokonce ani současná věda jednoznačné vysvětlení.