Zlatníky čeká další technopárty. Nájemce odmítl pořadateli vypovědět smlouvu, a akci tak zrušit

Foto ilustrační: Pixabay

OPAVA- ZLATNÍKY- Obyvatele Zlatník v červnu pěkně potrápila hlasitá dunící hudba. Někteří lidé na sociálních sítích uváděli, že se vůbec nevyspali. Čekají je nejspíše další bezesné noci, protože technopárty se bude opakovat. Pronajímatel pozemku totiž odmítl pořadateli akce vypovědět smlouvu, čímž by došlo ke zrušení samotné techno diskotéky.

Podle dostupných informací se na území městské části Zlatníky chystá od pátku 14. července další technoparty, podobná té, která zde proběhla na konci června. Dle vyjádření pracovníka tiskového oddělení Martina Kůse vedení města informaci obdrželo od Policie České republiky. Organizátor akce se k celé situaci nevyjádřil.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Dali hlavy dohromady

Magistrát inicioval pracovní schůzku, které se vedle zástupců města a Policie ČR zúčastnili také zástupci Hasičského záchranného sboru ČR a dalších zainteresovaných správních a bezpečnostních orgánů. „Hledali jsme společně možnosti, jak pořádání akce usměrnit tak, aby co nejméně obtěžovala obyvatele města Opavy a okolí jejího pořádání. Současná legislativa totiž neumožňuje akci zakázat v jiném případě, než když v souvislosti s jejím konáním dojde k závažnému porušení zákona,“ uvedl ke schůzkám opavský primátor Tomáš Navrátil s tím, že to potvrdilo i ministerstvo, kam se město s dotazem obrátilo.

Akce je soukromá, nelze ji nějak zrušit

V tomto případě se totiž jedná o akci na soukromém pozemku, která se koná na základě řádně uzavřené smlouvy mezi majitelem prostoru a pořádající soukromou osobou. Vzhledem k tomu, že nebude v zastavěné oblasti, nelze ji podle platné legislativy zrušit ani z hygienických či hlukových důvodů. Zákon umožňuje měřit hluk jen v zastavěné oblasti, kde je jeho hladina v tomto konkrétním případě snížena natolik, že podle platných norem není důvod k zákroku.

Policie zasáhne, až v momentě porušení zákona

Akci nelze zastavit ani z jiných důvodů. Byla ohlášena jako dobročinná, což nepodléhá zákonu o shromažďování, pořadatel ji zabezpečil dostatkem organizátorů i hygienických technických prostředků, tedy přenosnými WC a tak dále. Dle sdělení hasičů není tento typ akcí zařazený mezi požárně ohrožující, a tak hasiči mají možnost pouze situaci monitorovat a zasáhnout až v případě vzniku požáru nebo jiné podobné události. 

Policie, která je připravena a má k tomu i prostředky, nemůže akci omezit či zrušit svévolně, ale opět jen na základě prokazatelného porušování zákona. Jinými slovy i policie musí čekat, co se stane a jednat podle toho. Společně s Městskou policií Opava bude provádět hlídkovou činnost a monitoring akce, kontrolovat dodržování dopravních a dalších předpisů, a případně řešit individuální přestupky. „Město je rozhodnuté využít veškeré zákonné možnosti k omezení negativních dopadů akce na občany města a jejich klid,“ doplnil Kůs.

Primátor Navrátil doplnil, že vedení města se tímto občanům dotčených hlukem a pohybem účastníků technoparty omlouvá. Chystají se podniknout veškeré kroky v rámci mezí zákona, aby dopady na občany eliminovali.