Cyklostezka mezi Chomýží a Krásnými Loučkami se rozšíří. Díky novým závorám je místo bezpečnější

Foto: Město Krnov

CHOMÝŽ/KRÁSNÉ LOUČKY – Třistametrový úsek cyklostezky který začíná za ulicí K Ostrůvku a končí na cestě vedoucí od železničního přejezdu k zástavbě v Krásných Loučkách bude širší o 3,5 metru. Kvůli výstavbě kanalizace navíc utrpěl poškození asfaltový povrch, který bude zcela nový. K lidem z ulice K Ostrůvku se tak konečně bez problémů dostanou složky integrovaného záchranného systému, navíc jsou v místě nové světelné závory.

V roce 2019 došlo právě k zásahu do cyklostezky, jelikož Policie České Republiky spolu s drážní inspekcí rozhodly, že trvale uzavřou dva železniční přejezdy, které již nesplňovaly normy. Obyvatelům ulice K Ostrůvku uzavření přejezdů způsobilo velké komplikace. K jejich obydlím nevede komunikace, po které by vozidla integrovaného záchranného systému mohla bezpečně projet.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V současné době město čeká na vydání stavebního povolení na rozšíření cyklostezky. „Ve chvíli, kdy ho získáme, proběhne výběr zhotovitele a následně realizace,“ uvedl Jan Šrubař z odboru investic a správy majetku. Rozšíření povrchu umožní snadnější průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému právě směrem K Ostrůvku.

Město Krnov zahájilo jednání se Správou železnic, která již v lokalitě instalovala nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami. Umístěné je na železničním přejezdu v Krásných Loučkách. Průjezd místem je už nyní bezpečnější.

Zároveň v místech budoucí cyklostezky dělníci vybudovávají první etapu kanalizace, která v budoucnu odvede splaškové vody z Krásných Louček do čistírny odpadních vod v Krnově. Ke stavbě kanalizace došlo s předstihem, aby později nebyly nutné zásahy do nového povrchu cyklostezky.