Brzy začne rekonstrukce silnice Dolní. Připravte se na dopravní omezení

Foto: Město Bruntál

BRUNTÁL – Očekávaná celková rekonstrukce komunikace Dolní se kvapem blíží. Obyvatelé sídliště i všichni další účastníci silničního provozu by se měli připravit na omezení související s rozsáhlou stavbou. Připravovaná rekonstrukce Dolní ulice naváže na zjednosměrnění Vančurovy ulice v roce 2021. Nové dopravní řešení přineslo změnu přednosti v jízdě v křižovatce ulic Vančurova, J. E. Purkyně a Uhlířská. Dolní ulice pak byla rázem přetížená, což se odrazilo na vzhledu silnice, která má výmoly a nerovnosti.

Rekonstrukce začne koncem srpna. Stavbu budou provázet nezbytná dopravní omezení a přechodná dopravní značení. Práce budou probíhat ve třech etapách. Lidé musí počítat celkem s dvěma kompletními uzavírkami komunikace.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace v celkové délce 330 metrů při šířce vozovky 6 metrů. Ve směru k ulici Dr. E. Beneše se komunikace rozšíří na tři jízdní pruhy, nově zde bude dělící středový ostrůvek, takže výjezd ze sídliště bude snazší. Práce budou zahrnovat úpravu světelné křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše (u Kauflandu), úpravu křižovatek s ulicí Horovou a ulicí U Rybníka a také křižovatku s ulicí J. E. Purkyně.

Nepojedou autobusy

Parkování bude v místě velmi omezené a nebudou tudy vůbec jezdit autobusy, které se přemístí na Vančurovu ulici. Autobusy odtud budou jezdit v obou směrech. Dočasné autobusové zastávky najdete u ulice Vančurova ve směru od křižovatky s ulicí Olomouckou a Pod Lipami.

Připravte se na dvě uzavírky

V rámci první uzavírky (I. a II. etapa) dojde k úplnému zákazu vjezdu a průjezdu ulicí Dolní od světelné křižovatky po křižovatku s ulicí U Rybníka. Průjezdnost ulice U Rybníka zůstane, a to i v čase, kdy budou probíhat stavební práce. „Je zřejmé, že to nebude jednoduchá stavba. Je potřeba zkoordinovat provoz na mnoha ulicích, které jsou důležité pro občany sídliště a okolí. Probíhají proto intenzivní jednání se zhotovitelem, aby byl průběh akce pokud možno nekolizní. Bez omezení vjezdu se ale takto rozsáhlá stavba realizovat nedá,“ řekl místostarosta města Petr Rys, který má v gesci odbor správy majetku, investic a dotací.

Druhá uzavírka (III. etapa) bude sice krátkodobá, ale úplná. Neprojedete místem 2 až 3 dny. Důvodem je pokládka živičných vrstev. Termín pokládky se lidé dozví s dostatečným předstihem. Dobrou zprávou snad také je, že úplná uzavírka bude ve dnech pracovního volna.

Co vše se změní?

Autobusové zastávky nově najdete po rekonstrukci na parkovišti u rybníka, zatímco podél areálu bývalých jeslí ze strany Dolní ulice vzniknou nová příčná parkovací stání.

Těšit se můžete také na samotné parkoviště, které bude mít celkem 104 míst k stání. Kromě oprav se počítá s novými chodníky, které budou mít 5 míst pro přecházení a získají také 2 nové zpomalovací polštáře. Lidé ze sídliště tak konečně budou moci využít na cestě k obchodní zóně nový chodník, který nyní v dopravně zatíženém úseku schází. Obnovou projde i veřejné osvětlení a počítá se s umístěním kontejnerového stání na ulici Horova.

Cena stavby je 14,3 milionu korun, hotovo by mohlo být na konci roku 2023.