FOTO: V Ostravě přibývají cyklostezky. Z centra se dostanete až do Dolních Vítkovic

Foto: Adolf Horsinka

OSTRAVA –  Pokud milujete cyklistiku, pak vás může těšit, že město je protkáno stezkami a nové přibývají. Unikátní dopravní cestou je propojení centra města s Dolní oblastí Vítkovic lávkou dle architektonického návrhu Josefa Pleskota. V současné chvíli probíhá stavba cyklostezky, která propojí Porubu s přilehlou Vřesinou.

Jaké cyklostezky čeká prodloužení

Nové cyklostezky většinou navazují na již vybudované úseky a propojují tak části města. Letos dělníci dokončili tři stavby cyklostezek napříč městem, další budují. Při výstavbě nové cyklotrasy Mečnikovova – Žákovská dojde k propojení stávajících cyklistických tras na okrajích území. „Nabídne bezpečnější možnost jízdy cyklistům v městských obvodech Ostrava-Jih, Vítkovice, Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky. Celková délka nové trasy je 6,4 kilometrů. Výstavba potrvá 84 týdnů,“ okomentoval náměstek primátora pro investice i dopravu Břetislav Riger.

Na ulici Mečnikovové dojde k prodloužení cyklotrasy B, směrem k ulici Palkovského. Ulice Oborného se napojí na cyklotrasu F, která vede do přestupního terminálu Hulváky. Následně dojde k prodloužení cyklotrasy F, jež vede terminálem Hulváky, a to podél ulice Sokola Tůmy až k ulici Novoveské.

V křižovatce ulic Plzeňská, 28. října dojde k napojení na cyklotrasy M a S. Dále dělníci propojí  cyklotrasu F, vedoucí podél ulice U Hrůbků a závěrečný úsek napojí na cyklotrasu L k ulici Říční. Zapotřebí bude přeložení stávajících inženýrských sítí. Povrch bude z asfaltu i z dlažby. Součástí stavby je i úprava odvodnění či vegetace. Přibydou dopravní značení, přechod pro chodce, či přejezd pro cyklisty.

Nezapomnělo se ani na Hrabůvku

Od února mají lidé k dispozici novou stezku pro chodce a cyklisty podél ulice Cholevova v Hrabůvce, konkrétně v úseku od ulice F. Lýska po ulici J. Herolda. Díky nové stavbě je možný kontinuální průjezd, cyklista nemusí mezi místy projíždět po komunikaci. Délka trasy, která zahrnuje cyklostezku a chodník pro pěší, je 262,5 metru. Stavba z betonové zámkové dlažby na každém svém konci navazuje na dříve realizované úseky cyklostezek, nové je také veřejné osvětlení.

Dokončení se dočkaly také cyklostezky v Mariánských-Horách, od ulice  Želenská, přes 1.Máje, po ulici Mrštíkovu. Dokončovací práce probíhají taktéž na cyklistické trase Radvanice – Michálkovice. Cyklisté se po stezce projedou v dalších měsících. Vede po ulicích Radvanická, Čapkova a Lihovarská či v jejich blízkosti. Mezi ulicí Pastrňákovou a zastávkou autobusů Turgeněvova cyklisté pojedou ve vozovce koridory.

Na počátku června byla veřejnosti zpřístupněna unikátní lávka přes železniční vlečku a řeku Ostravici, která spojila Dolní oblast Vítkovic se Slezskou Ostravou. Nová cyklostezka o délce 550 metrů je pokračováním stávající cyklostezky E.

Foto: Adolf Horsinka
Foto: Adolf Horsinka
Foto: Adolf Horsinka
Foto: Adolf Horsinka

Propojení Poruby s Vřesinou

Pokračuje rovněž stavba cyklistického propojení Poruby s přilehlou Vřesinou. Trasa je zhruba 450 metrů dlouhá. Nová stavba doplní chybějící propojení komunikací v souběhu se silnicí I/11, pokračování pěší komunikace od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692 a následně řeší společné stezky pro cyklisty a chodce. Lidé z Poruby tak budou mít přístup k rekreačnímu středisku Skalka a Střelnici Poruba.

Foto: Tomáš Bayer