Lidé se na sídlišti Anenská necítí bezpečně. Zavádíme další bezpečnostní opatření, sděluje radnice

Foto: Město FM

FRÝDEK-MÍSTEK- Sídliště na Anenské patří k neproblematičtějším místům ve městě. V lokalitě totiž stojí hotelové domy Permon a Paskov, které obývají často sociálně nepřizpůsobiví lidé, kteří dělají nepořádek, obtěžují hlukem, znečišťují veřejné prostranství a především holdují alkoholu či drogám. Město rozšiřuje další bezpečnostní prvky, ve městě potkáte i asistenty kriminality, bezpečnější je i dětské hřiště.

Primátor Petr Korč uvedl, že mnohdy je zcela nemožné chování jednotlivých lidí změnit. „Zároveň je však nepřípustné, aby hrstka nepřizpůsobivých ovlivňovala životy slušných a spořádaných občanů. „Snažíme se postupnými kroky vrátit situaci do normálu. Cílem je, aby se obyvatelé i návštěvníci Frýdku-Místku cítili ve městě bezpečně, i proto zjišťujeme jejich názory například v pocitových mapách,“ dodal Korč.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Jaká budou další bezpečnostní opatření

Zástupci města navštívili přilehlé provozovny potravin a nábytku, stejně jako čerpací stanici. S provozovateli debatovali nad možnostmi, jak nepřizpůsobivým zabránit ve využívání venkovních přístřešků nebo sociálních zařízení obchodů. V neposlední řadě dojde také k rozšíření kamerového systému. Budou u vstupů do všech městských škol, a také vznikne nové parkoviště v bývalém výměníku, který momentálně slouží jako bar naproti 6. ZŠ.

Zástupci města dále řešili narušování provozu v městském bytovém domě se sociálními byty v ulici Malý Koloredov. Nově zde bude kamerový systém. V případě, že opatření nebude dostatečně účinné, bude město uvažovat o zprovoznění vrátnice. V úvaze je také přestěhování tamní výdejny materiální a potravinové pomoci do jiných městských prostor, aby nedocházelo ke střetu klientů výdejny s obyvateli domu.

Městská policie nespí

Intenzivní kontrolu provádí městská policie. Strážníci hlídají mimo jiné dodržování obecně závazné vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholu a kouření například v prostoru škol. V případě, že lidé nerespektují provozní řád hřišť, hrozí jim vykázání, a předání státní policii či případný postih.

Do města se vrátili asistenti kriminality

Lidé si na asistenty zvykli. Působí především na místech, kde se problémoví lidé shlukují. Provádějí kontrolu, sbírají použité jehly a jednají také s lidmi bez domova. „Asistenti si během svého krátkého působení získali sympatie obyvatel, kteří vnímají jejich přítomnost v ulicích a obrací se na ně s problémy, podněty a stížnostmi. Jejich postoj k plnění zadaných úkolů je nadstandardní a během pochůzkové činnosti průměrně nachodí až 20 kilometrů za den. Jednoznačně se osvědčili,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová.

Město má samozřejmě i další problémové lokality. Pod dohledem sociálních pracovníků bezdomovci odklidili téměř desítky pytlů odpadu u altánu s ohništěm u Úřadu práce na břehu Ostravice, kde pobývají.

Před hotelovými domy už nejsou zídky

Velkým problémem, byly zídky před hotelovými domy. Lidé na nich večer seděli, popíjeli alkohol, dělali hluk. Technické služby je zbouraly. V okolí zídek se povalovaly láhve, oblečení a injekční stříkačky, což je díky zboření zídek minulostí. Došlo také k odstranění nevyužívaného asfaltového povrchu bývalého hřiště v ulici Pionýru a zatravnění plochy. V místě přibylo i více kamer, a na přilehlém dětském hřišti je třináct nových laviček.

Foto: Město FM
Před hotelovými domy, už nejsou zídky. Foto: Město FM