Lázně na pojišťovnu. Jak si o ně zažádat a za co budete platit

Zdroj:

Pobyty v lázních jsou velmi oblíbené. Přinášejí totiž nejen odpočinek od všedních starostí, ale hlavně zlepšení mnoha zdravotních problémů. Nevýhodou však je vysoká cena, kterou si zdaleka ne každý může dovolit uhradit. Ubytování, strava, zdravotní vyšetření a rehabilitační procedury nejsou levnou záležitostí. Pokud si však lázně váš zdravotní stav vyžaduje, mohou vám být hrazeny plně nebo alespoň částečně z veřejného zdravotního pojištění, tj. vaší zdravotní pojišťovnou. Jak v takovém případě postupovat?

Za kým zajít a co chtít

V podstatě existují dvě možnosti. Odborný lékař (specialista) vám vystaví doporučení, na jehož základě vám praktický lékař vystaví návrh na lázně (formulář se oficiálně jmenuje Návrh na lázeňskou péči). Od ledna 2022 existuje nově druhá možnost, a to že návrh na lázně vám vystaví přímo váš odborný lékař. Tato skutečnost vám často ušetří jednu cestu k lékaři.

Co doložit

K vyplněnému návrhu je zpravidla potřeba přiložit určité náležitosti. Pokud návrh vystavuje praktický lékař, jedná se o odborné zprávy od specialisty/specialistů (zpravidla by neměly být starší dvou měsíců), od určitého věku (většinou 40 let) se přikládá také EKG, u osob starších 70 let je potřebné vyjádření internisty, zda je pacient schopen absolvovat lázeňskou péči. Pokud je vám lázeňská péče indikována po operaci nebo hospitalizaci, je nutné přiložit propouštěcí zprávy. Tyto informace by vám měl dát váš lékař, nicméně je určitě dobré být již předem v obraze.

Komu předat

Vystavený návrh na lázeňskou péči nakonec předáte své zdravotní pojišťovně. Pokud ho revizní lékař pojišťovny schválí, posílá ho pak přímo do lázní. Vy jste následně lázněmi osloveni. Pokud revizní lékař váš návrh zamítne, můžete se odvolat.

Doprovod pacienta

U dětí do 6 let hradí zdravotní pojišťovny také průvodce pro pobyt, takže např. jako rodič či prarodič můžete své dítě v lázních doprovázet.

Pokud je dítě starší 6 let a potřebuje doprovod z důvodu zdravotního postižení, je potřeba doložit žádost a zdůvodnění doprovodu od praktického lékaře pro děti a dorost, příp. specialisty, kterého dítě navštěvuje.

Jestliže průvodce potřebuje dospělý pacient, je nutné doložit v návrhu zdravotní zdůvodnění od praktického lékaře nebo specialisty.

Co hradí pojišťovna

Pokud máte schválenou komplexní lázeňskou péči (KLP), je vám v podstatě hrazeno vše – ubytování, strava, procedury. Nadstandardní péči, např. příplatek za jednolůžkový pokoj, si musíte uhradit sami. Pobyt zpravidla trvá 21 nebo 28 dní a čerpáte na něj pracovní neschopnost.

U příspěvkové lázeňské péče (PLP) vám pojišťovna uhradí pouze procedury. Stravu a ubytování si hradíte sami. Volno čerpáte v rámci své dovolené, nikoli pracovní  neschopnosti.