Prezident Pedagogické komory o přijímačkách na střední školy

Radek Sárközi. Zdroj: Archiv Radka Sárközi

S odborníkem na školství a prezidentem spolku Pedagogická komora Radkem Sárközim se v poslední době roztrhl pytel. Nemine týden, aby se v médiích nevyjadřoval k chystaným nebo probíhajícím (a hojně kritizovaným) změnám ve školství. Autor petice proti nové hygienické vyhlášce, která vážně ohrožuje bezpečnost a zdraví dětí i žáků, v rozhovoru pro novinykraje.cz tentokrát vysvětluje změny, které se dotknou přijímacích zkoušek na střední školy.

Jak budou příští rok vypadat přijímačky na střední školy?

Nejprve bych rád zdůraznil, že z hlediska obsahu se nemění nic. Takže žáci základních škol se mohou na testy z matematiky a češtiny připravovat ze stejných materiálů jako doposud. Základní informace o přijímačkách naleznou rodiče dětí na webu Cermatu.

Co všechno se tedy mění?

Žáci, kteří se budou hlásit na střední školy s maturitou, budou mít v příštím roce buď stejné přijímačky jako doposud, nebo je čeká několik změn. Vše záleží na tom, zda Poslanecká sněmovna stihne schválit novelu školského zákona a zda Cermat zvládne včas zajistit nový informační systém pro podávání elektronických přihlášek. Pokud se vše zvládne, mohli by si žáci napsat na přihlášku do prvního kola přijímaček nově místo dvou celkem tři střední školy a navíc si určit jejich pořadí, na kterou by se dostali nejradši. Podle výsledků jim pak systém automaticky přidělí jednu z těchto tří škol, na kterou byli přijati.

Jak to bude s přihláškami na střední školy?

Ty podávají v případě nezletilých žáků jejich zákonní zástupci. Předpokládám, že vznikne webové rozhraní, kam se budou moci rodiče dítěte přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem. Vyplní do něj údaje z přihlášek na střední školy a naleznou zde následně i výsledky, zda byli přijati a na kterou školu konkrétně. Přihlášky se budou moci podávat prostřednictvím datové schránky nebo bankovní identity rodiče. A také nadále klasickou cestou vytištěné.

Kolik pokusů budou žáci mít?

Sice se mohou žáci hlásit na tři školy, ale testy budou skládat jen dvakrát jako doposud. Počítá se vždy lepší výsledek z obou. Nový systém by měl umět to, že žáka pošle na co nejbližší střední školu ze tří, co si vybral, aby nemusel dojíždět přes celou republiku.

Podporujete elektronizaci přijímaček?

Rozhodně ano, škoda, že už to nemáme dávno. V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR z roku 2019, což je oficiální vládní dokument, je uvedeno, že elektronizace přihlášek na střední školy měla být hotová již v roce 2022. Ministři školství Robert Plaga ani jeho nástupce Petr Gazdík ale nic nepřipravili. Kupodivu za to nebyl nikdo pohnán k zodpovědnosti. Ani z ministerstva, ani z Cermatu. Nějaký úředník to přece musel dostat na starost. Kdyby tento úkol ministerstvo školství splnilo v termínu, nemusely být letos před školami několikahodinové fronty žáků, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček. A také by se nyní nemuselo tak spěchat a zkracovat lhůty pro schválení novely školského zákona v Poslanecké sněmovně.

Je ještě nějaká další důležitá změna v přijímačkách na střední školy?

Doposud bylo možné ve druhém kole přijímaček podávat neomezený počet přihlášek. Tohle byl podle mě od počátku nesmysl. Někteří žáci se pak hlásili klidně na 20 škol zároveň a vznikl kvůli tomu letos naprosto zbytečný chaos a panika. Nově si i ve druhém kole přijímaček budou žáci zadávat jen tři školy, stejně jako v kole prvním. Také se zruší institut odvolání, který vše zbytečně prodlužoval. Celý proces se zpřehlední a bude uživatelsky vstřícný. Tedy pokud se vše stihne udělat, jak je v plánu, a nedopadne to jako vždycky… Proto jsem na Národním konventu o vzdělávání navrhl, aby se do novely přidala pojistka, která zmocní ministra školství, aby mohl vydat opatření, kterým se bude moci změnit cokoliv v přijímačkách. Stačilo by, kdyby bylo časově omezeno do konce roku 2024. Neumím si totiž představit nic horšího, než když se teď rychle schválí novela školského zákona, ale pak firma, kterou vysoutěží Cermat, nezvládne celý systém včas naprogramovat. Každopádně držím žákům palce, aby se vše podařilo dotáhnout včas do konce.

Podrobnosti viz odpověď z MŠMT: https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/07/msmt-odpovedi-k-elektronizaci.html

Doporučuji všem navštívit přímo stránku Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova (https://cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova). Na webu Cermatu jsou i starší Testová zadání k procvičování (https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani).