Povinná výbava dle nové vyhlášky. Co musíte vozit s sebou

Foto: Rýdlová J.

Povinná výbava vozidla doznala v průběhu let určitých změn, takže se stane, že řidiči mají občas zmatek v tom, co vlastně s sebou vozit musí, a co již nikoli. Důkazem je zasvěcený rozhovor, který jsem nedávno vyslechla mezi spolujezdcem a řidičkou: „Ty nevozíš v autě náhradní pojistky?“ Její udivený pohled mu dal jasnou odpověď. „A náhradní žárovky máš?“ „Ne, to se musí? Já myslela, že dneska stačí jen trojúhelník a lékárnička“.

Před necelými deseti lety vozidlo muselo být na cesty vybaveno např. zvedákem (heverem), náhradním kolem, náhradními žárovkami (po jedné od každého druhu vnějšího světla) a náhradními elektronickými pojistkami. Obsah povinné výbavy se výrazně změnil vyhláškou v r. 2018, kdy došlo k jeho značnému zjednodušení. Vyhláška totiž od mnohých věcí upustila. K letošnímu červnu byla zrušena a nahrazena vyhláškou novou, konkrétně vyhláškou č. 153/2023 Sb.

Platná povinná výbava

Nová vyhláška upravuje povinnou výbavu vozidel ve své příloze č. 7 v části B následovně:

 • výstražný trojúhelník,
 • reflexní vesta (vyhláška neuvádí, ale zákon vyžaduje),
 • sada pro poskytnutí první pomoci (tj. autolékárnička),
 • náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně (klíč na matice kol a zvedák).

Výstražný trojúhelník

Zopakujme hlavní pravidla pro jeho umístění, a to:

 • u pravého okraje vozovky,
 • minimálně 50 metrů za vozidlem, na dálnici až 100 metrů za vozidlem.

Reflexní vesta

Vyhlášky platné od r. 2018 již reflexní vestu v povinné výbavě neuvádějí, takže když pojedete na STK a nebudete ji v autě mít, nikdo vám nemůže nic říci. Nicméně zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ukládá řidiči povinnost mít na sobě reflexní vestu při pohybu na pozemní komunikaci. Spolucestující tuto povinnost nemají, avšak pro jejich bezpečnost se určitě vesta v autě navíc bude hodit. Mnoho osob je na silnicích usmrceno právě ve chvíli, kdy z vozidla vystupují.

Autolékárnička

Autolékárnička musí obsahovat následující položky:

 • Obvaz hotový s 1 polštářkem (3 kusy)
 • Obvaz hotový s 2 polštářky (3kusy)
 • Náplast (1 kus)
 • Obinadlo škrtící (1 kus)
 • Rukavice (1 kus)
 • Nůžky zahnuté (1 kus)
 • Isotermická fólie (1 kus)

U nové autolékárničky je expirační doba zpravidla 4 roky. Po uplynutí expirace nemusíte měnit lékárničku, pokud nejsou její součásti porušené nebo jinak znehodnocené.

Náhradní kolo

Tzv. rezervu a příslušenství nemusí mít však každý. Vyhláška uvádí výjimky, např. vozidlo, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí nebo vozidlo s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky (tj. (asistenční služby).

Hasicí přístroj

Občas vznikají nejasnosti ohledně hasicího přístroje. Tento je nutný např. pro vozidla kategorie M2 nebo M3, zatímco u kategorie M1 (vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče) nikoli. Avšak je to podobné jako s větším počtem reflexních vest. Zákon je nevyžaduje, ale i přesto se vyplatí pořídit si je. Mohou totiž zachránit váš život.

Zdroj: Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích