Lidový dům potřebuje nutně opravit! Přispějte na něj ve sbírce Daruj F-M

Město FM

FRÝDEK-MÍSTEK – Radnice rozšířila veřejnou sbírku Daruj F-M. Občané mohou nově přispět na úpravy Lidového domu v Místku, který potřebuje opravit. Sbírka potrvá do konce roku 2024. Spolek, který budovu spravuje, nemá na její opravu dostatek financí, rekonstrukci peněžní částkou podpoří i město.

Úspěšná veřejná sbírka Daruj F-M pokračuje. Tentokrát se na radnici obrátil spolek Katolický lidový dům v Místku, který spravuje „Lidový dům“. Skoro stoletý objekt nikdy nebyl ziskový, sloužil vždy nevýdělečným akcím a veřejnosti. Na nezbytnou renovaci však spolek nemá prostředky. „Největším problémem v budově Lidového domu je vzduchotechnika. Konkrétně v prostorech, kde již skoro 30 let působí nízkoprahový klub Nezbeda. Je třeba ale připomenout, že v domě se scházejí také skauti a senioři k akcím a k cvičení ,“ sdělil náměstek primátora města Frýdek-Místek pro územní plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, ekonomický rozvoj, podnikání, dotace a integrované teritoriální investice Jakub Míček. Kromě nainstalování v zduchotechniky se počítá i s dovybavením prostor novými židlemi a stoly, protože ty stávající nejsou v dobrém stavu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Celkové náklady na úpravy Lidového domu jsou odhadovány na zhruba 400 tisíc. Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se ve středu 13. 12. 2023 zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako je částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (maximálně ale 200 tisíc).

Souběžně v rámci Daruj F-M pokračují další dvě sbírky, a to na podporu vybudování Flow trailu, tedy stezky pro horská kola, v Palkovicích, a prodlužovaná sbírka na podporu válkou postihnutých ukrajinských občanů.