Daň z příjmu fyzických osob. Které slevy si letos odečtete naposled

Foto: Rýdlová J.

Pro rok 2024 vstupuje v platnost řada změn, které daňové poplatníky příliš nepotěší. Mezi ně patří rovněž omezení či rovnou zrušení některých slev na dani, díky čemuž nakonec daňový poplatník mnohdy odvede státu vyšší daň. O jaké změny se jedná a jak je ministerstvo zdůvodňuje?

Slevy pro r. 2023

Letos podáváte daňové přiznání za r. 2023, tudíž můžete dle zákona o dani z příjmu v daňovém přiznání ještě stále uplatnit následující daňové slevy:

  • slevu na poplatníka: 30 840 Kč/rok,
  • slevu na manželku: 24 840 Kč/rok,
  • slevu na studenta: 4 020 Kč/rok,
  • slevu na invaliditu prvního a druhého stupně: 2 520 Kč /rok,
  • slevu na invaliditu třetího stupně: 5 040 Kč/rok,
  • slevu na průkaz ZTP/P: 16 140 Kč/rok,
  • školkovné: maximálně 17 300 Kč.

Slevy pro r. 2024

V daňovém přiznání pro r. 2024, které budete vyplňovat na počátku příštího roku, dojde k těmto změnám, které MFČR zdůvodňuje následujícím způsobem:

  • Omezení slevy na dani na manžela/manželku. Od 1. 1. 2024 dojde k parametrickému omezení slevy na dani na druhého z manželů ve společné domácnosti, která se nově uplatní výhradně na ty, kteří pečují o dítě pouze do 3 let věku. Hlavním důvodem omezení je, že stávající nastavení výjimky odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti, protože při překročení limitní hranice příjmů nárok na slevu zaniká.
  • Zrušení slevy na dani na studenta. Hlavním důvodem zrušení slevy na dani na studenta od 1. 1. 2024 je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by v principu postačovala standardní sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu přivýdělku ve výši cca 17 100 Kč. Tj. dodatečnou slevu na studenta využijí jen ti studenti, kteří vydělávají částky vyšší, naopak slabě finančně saturovaní studenti tuto slevu nevyužijí vůbec. Zrušení slevy na studenta současně přispěje k omezení nežádoucí situace, kdy osoby využívají status studenta pouze formálně (tj. jsou ke studiu zapsáni, ale vzdělávací instituci nenavštěvují).
  • Zrušení tzv. školkovného. Hlavním důvodem zrušení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení od 1. 1. 2024 je, že benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví např. samoživitelé pracující na částečné úvazky po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí. Při sazbě DPFO 15 % odpovídá částka základní slevy na dani na poplatníka, tj. 30 840 Kč ročně, základu daně ve výši 205 600 Kč. Přepočtem na měsíc jde o příjem cca na úrovni minimální mzdy pro rok 2023. Pro tyto nízkopříjmové skupiny poplatníků tedy školkovné žádnou výhodou není, protože si ho vzhledem k nízké dani nemohou uplatnit. Školkovné je proto dobrým příkladem toho, že daňové nástroje nejsou vždy nejvhodnějším nástrojem realizace sociální politiky. Počítá se s tím, že současně dojde ke zvýšení kapacity předškolních zařízení.

Zdroj: MFČR