Zimní dovolená v zahraničí. Jakou zdravotní péči nám zajistí naše kartička pojištěnce

Zdroj: shutterstock

Kdo chce, co se týká sněhu, vsadit na jistotu, zpravidla vyráží lyžovat do zahraničí. Jenže ne vždy se dovolená vyvíjí podle původních představ. Není výjimkou, že na ní člověk onemocní nebo si pořídí nějaký úraz. Zejména u lyžování o ně není nouze. Co v těchto případech pokryje klasická kartička pojištěnce? Má smysl se připojišťovat?

V kterých zemích kartička platí

Na základě platného průkazu pojištěnce často označovaného EHIC (European Health Insurance Card = Evropský průkaz zdravotního pojištění) vám bude v zemích EU, EHP a ve Švýcarsku poskytnuta nezbytná zdravotní péče na účet vaší zdravotní pojišťovny. Jako občan ČR máte v uvedených zemích s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění.

V jakých zařízeních kartička platí

Abyste mohli uplatnit průkaz EHIC, musí vám být nezbytná zdravotní péče poskytnuta ve zdravotnickém zařízení, které je napojeno na veřejný systém zdravotního pojištění (zařízení je financováno z veřejných zdrojů) dané země. Při poskytnutí zdravotní péče se budete muset ve zdravotnickém zařízení prokázat platným průkazem EHIC.

Poskytnutou zdravotní péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady následně přeúčtuje vaší zdravotní pojišťovně. Vy za ošetření zaplatíte jen to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec – např. regulační poplatek, poplatek za recept či hospitalizaci, poplatek za návštěvu lékaře nebo za předepsané léky apod.

Co je nezbytná péče

Za nezbytnou zdravotní péči je považována zdravotní péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta. Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat ze zahraničí dříve, než zamýšlel. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí péče rozhoduje místní ošetřující lékař.

Co není nezbytná péče

Zdravotní péče, za kterou by pojištěnec přímo vycestoval, nebo péče, kterou by zdravotní stav pojištěnce nevyžadoval (např. preventivní prohlídky, plánovaná operace, vylepšení chrupu), není nezbytná.

Za nezbytnou péči nejsou dále považovány zmíněné poplatky spoluúčasti, transport do domácí země, repatriace ostatků, zásah horské služby, letecký transport atd. Navíc ne všechna zdravotní péče v zahraničí může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve stejné míře jako v České republice, v každé zemi mohou totiž platit jiná pravidla a právní předpisy.

Proč nepodceňovat komerční pojištění

A to je důvod, proč zvážit komerční připojištění, nejlépe na míru podle typu dovolené a podle nastavení zdravotního systému, resp. zdravotního pojištění dané země. Například pokud jedete do slovenských Tater, je vhodné vědět, že zásah horské služby je potřeba si připojistit. Kartička EHIC vám nebude nic platná. V opačném případě byste zásah museli platit ze svého, což jsou částky ve výši několika desítek tisíc korun.

Zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení a refundace

Pokud by byla pojištěnci poskytnuta zdravotní péče v zahraničí v soukromém zdravotnickém zařízení (jiném než napojeném na systém veřejného zdravotního pojištění) a neměl uzavřeno komerční cestovní pojištění, musí si náklady za tuto péči uhradit sám.

Následně po návratu do ČR může zažádat u své zdravotní pojišťovny o náhradu uhrazených nákladů, tzv. refundaci. Má to však svá pravidla – refundace je možná pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při poskytnutí těchto zdravotních služeb na území ČR (tzn. do výše českých cen a jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená). K žádosti je třeba doložit potvrzení o úhradě a veškeré doklady o poskytnutých zdravotních službách. Žádost je následně projednána ve správním řízení a v případě splnění zákonných podmínek pak může být pojištěnci přiznána částka k refundaci.