Nepříjemné překvapení. Neplatný občanský průkaz i přesto, že jeho expirace ještě nevypršela

Foto: Rýdlová J.

Občanský průkaz má ze zákona danou určitou platnost, kterou je dobré si pohlídat.  Také zpravidla víme, že když měníme trvalé bydliště, nevyhneme se změně občanského průkazu. Pokud jsme se ale nikam nestěhovali a do data expirace nám zbývá ještě několik let, jsme v klidu. Jenže někdy zcela neoprávněně. Nečekaně nás totiž může zaskočit docela velký problém. Proč?

Anabáze po úřadech aneb Příběh ze života

Mamince bude 80 let a pohybuje se jen pomocí vozíčku, protože je částečně ochrnutá. Každá výprava na úřad či k lékaři je jak pro ni, tak i pro její doprovod něco jako malá výprava na Měsíc, zejména když venku mrzne a brodíte se ve sněhu. Nicméně bylo potřeba ověřit podpisy na smlouvách, takže jsme se vypravily na nejbližší pobočku České pošty. Tam nám bylo po téměř hodinovém čekání sděleno, že maminka má neplatnou občanku. Jen jsem nevěřícně zírala, jelikož platnost průkazu byla uvedena ještě na dalších 20 let (teoreticky tedy až do matčiných 105 let). „Průkaz máte zablokovaný, protože je neplatný více než 60 dní. Nezměnilo se trvalé bydliště nebo tak něco?“ zeptala se pracovnice pošty. Zavrtěla jsem hlavou. „Musíte si vyřídit novou občanku, bez ní podpisy neověříme.“

Následovalo zjišťování, kde nám vlastně novou občanku vydají a následně cesta na příslušný úřad na opačném konci města. Zde nám pracovnice řekla, že musí ověřit matčinu totožnost, což ale z jejího občanského průkazu nejde, protože je již neplatný. Následovala cesta domů pro matčin rodný list a zpět na úřad, kde se posléze podařilo o nový průkaz úspěšně zažádat. Na dotaz, zdali mohu vyzvednout nový průkaz již bez matky, mi bylo sděleno že ano, ale musím mít její ověřenou plnou moc. Tu však nebylo možné bez jejího platného občanského průkazu nechat ověřit.

Zaplatily jsem 500 Kč za zrychlené vyřízení průkazu do týdne místo standardního měsíce. Po této zimní anabázi jsme však obě onemocněly, takže jsme si průkaz totožnosti vyzvedly až po třech týdnech a pak konečně zajely na poštu ověřit podpisy. Nakonec se zjistilo, že příčinou problému bylo úmrtí otce před několika měsíci, díky kterému se mamince změnil stav z „vdaná“ na „vdova“.

Úmrtí manžela a platnost OP

Oficiálně skončí platnost občanského průkazu uplynutím 45 dnů ode dne změny rodinného stavu. To však platí pouze tehdy, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu. A to je právě důvod, proč někdo při rozvodu či ovdovění svůj OP vůbec řešit nemusí, zatímco jiný ano. Navíc při úmrtí se na člověka kromě zármutku nahrne tolik administrativních povinností, že jej zpravidla vůbec nenapadne řešit platnost občanky druhého z partnerů.

Nový OP

Požádat o výměnu občanského průkazu musíte do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu. Celkově tedy máte na výměnu občanského průkazu 60 dní od data úmrtí manžela/manželky.

Vyřízení nového OP průkazu je zdarma ve standardní lhůtě do 30 dnů. Za příplatek jej můžete získat rychleji, např. do 5 dnů za 500 Kč.

K žádosti o nový OP z důvodu úmrtí manžela/manželky potřebujete dosavadní OP a úmrtní list. V uvedeném případě však již starý OP přesáhl lhůtu 60 dní, a nesloužil jako identifikační doklad, proto bylo třeba doložit totožnost rodným listem.

Prokazování totožnosti

Od r. 2021 dle nového zákona o občanských průkazech se na období, kdy se vám vyřizuje nový občanský průkaz, nevydává žádné potvrzení či dočasný průkaz. Proto je dobré začít vyřizovat nový OP ještě před ukončením platnosti toho starého. V mnoha případech, např. na poště, můžete svou totožnost prokázat jiným platným osobním dokladem (řidičským průkazem, cestovním pasem). Není ovšem výjimkou zejména u seniorů, že žádný takový doklad již nemají.