Nové lavičky, či výsadba trvalek: Chářovský park čeká kompletní rekonstrukce

Foto: Město Krnov

KRNOV – Chářovský park, kulturní památku z 19. století čeká velká proměna. Renovace se skládá ze tří částí. Obnovy se dočkají rybníky, chodníky, a dřeviny. V místě přibydou i trvalky. Práce odstartují již v letošním roce.

K regeneraci parku se uskutečnilo 19. února veřejné projednávání v Městské knihovně Krnov, kterého se zúčastnil architekt Radek Pavlačka z Ateliéru Zahrada Olomouc, jež se na jeho obnově podílí. „Co se týká rybníků, počítá se s obnovou jejich napouštěcího a vypouštěcího systému. V projektu se zabýváme i zpevněním nejrozpadlejších částí břehů. Bude zapotřebí odvést přebytečné bahno, které se postupně v rybnících usadilo. V podstatě chceme obnovit původní velikost rybníků, vybudovat nové břehy a veškeré další náležitosti, které k vodním tokům patří,“ popsal na setkání architekt.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Rekonstrukce zahrnuje i obnovu chodníků. Některé z nich, už dnes nejsou vidět. „Navrhli jsme také tři trasy z kamenných šlapáků s travnatými spárami. Jejich trasování vznikne ze stávajících chodníků a směrů, kudy návštěvníci chudí,“ upřesnil Pavlačka. Doplnil, že město Krnov vymění v parku lavičky i koše.

Zásahy neminou ani zeleň. Polovina porostů bude muset pryč kvůli svému stáří. Už teď se začne kácet, aby dělníci mohli vysadit nové dřeviny, které ke svému růstu potřebují hodně sluníčka. Nové stromy, převážně jehličnaté, budou stát ve větších, či menších skupinkách, ojediněle se objeví jeden. V rámci keřového patra se počítá s výsadbou křovin, z nichž stálezelené budou zejména v okrajových částech parku, aby došlo k jeho odclonění od okolí. Někde budou růst trvalky a rozšíří se i některé trávníky. Práce by podle předběžných propočtů měly stát 13 milionů korun.

Chářovský park, byl založený v roce 1899. Má rozlohu 2,2 hektaru a roste v něm řada zajímavých taxonů dřevin, zejména jehličnatých. Jeho druhová bohatost v důsledku opožděných pěstebních zásahů, nevhodných dosadeb v 70. letech 20. století, ale především vlivem záplav v roce 1995 a 1997, silně utrpěla. Parkem vede síť cestiček a několik mostků k přechodu vodovodních ploch.