Rentgen a CT vyšetření. Jaký je mezi nimi rozdíl, co je bezpečnější a co dražší

Věty typu „Dělali mi rentgen“ nebo „Musím na cétéčko“ běžně slýcháme či sami říkáme. Většina z nás totiž pravděpodobně již obě vyšetření v životě absolvovala, často i vícekrát. Zatímco o rentgenovém vyšetření máme určitou, alespoň mlhavou představu, o CT vyšetření zpravidla nevíme nic. A už vůbec netušíme, jaký je mezi nimi rozdíl. Proč nás někdy doktoři pošlou na tajemně znějící CT a jindy jen na „obyčejný“ rentgen? Chtějí na nás ušetřit?

Obě zobrazovací metody jsou v medicíně velmi důležité, protože umožňují nahlédnout bezbolestně do nitra těla, aniž by bylo nutné vzít skalpel a pacienta podrobit operaci, z které by se následně týdny zotavoval. A obě metody zobrazují naše útroby díky rentgenovému záření.

Rentgen

Výstupem klasického rentgenového vyšetření (označováno zkratkou RTG) je rentgenový snímek, který všichni dobře známe minimálně z filmů. Na tomto snímku jsou tělesné struktury (tkáně, kosti atd.), jež jsou normálně trojrozměrné, zobrazeny dvourozměrně. Například na snímku hrudníku jsou dobře viditelné nejen kosti hrudníku, ale také srdce a velké cévy. Velmi dobře jsou viditelné rovněž plíce. Ty se zobrazí tmavě. Jejich tkáň má totiž malou hustotu, protože jsou naplněny vzduchem. Naopak tkáně s vysokou hustotou (kosti) se zobrazí doběla. Snímek dává tzv. sumační (celkový) pohled – stíny orgánů, které leží za sebou, se vzájemně překrývají a nelze je od sebe odlišit.

Výhodou rentgenového vyšetření je nízká dávka záření, u hrudníku zpravidla 0,1 mSv nebo méně. (Jednotka se nazývá Sievert a značí se Sv.)  Nespornou výhodou vyšetření je také nízká cena. Orientačně cena rtg hrudníku-plic činí 500 Kč, RTG lokte, zápěstí, kolene činí 300 Kč. Nevýhodou je méně zobrazených informací díky tomu, že se tkáně na snímku překrývají.

CT

Zkratka pochází z termínu computed tomography, tedy výpočetní tomografie. Na rozdíl od předešlé metody umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. V podstatě se jedná o řadu snímků určitého místa (pojem tomografie znamená zobrazování v řezech). Zmíněné CT hrudníku takto zobrazí zvlášť všechny dané orgány. Lze tedy například mnohem detailněji vyhodnotit abnormální nálezy na cévách a plících, hromadění krve či jiných tekutin v orgánech nebo posoudit případné nádory.

Nevýhodou CT vyšetření je mnohonásobně vyšší dávka záření, kterou pacient tzv. dostane než při prostém rentgenovém snímku. U hrudníku se uvádí přibližně 3–20 mSv. Další nevýhodou je vysoká cena, která se pohybuje v řádu jednotek tisíc Kč (orientačně 1–4 tisíce Kč).

RTG vs. CT

U zmiňovaného vyšetření hrudníku platí, že pro klasické orientační vyšetření je dostačující pořízení rentgenového snímku. Vzniknou-li však v nálezu nejasnosti, jsou prováděna další doplňující vyšetření, zpravidla právě CT.