Pozastavená živnost. Musíte podávat daňové přiznání elektronicky, např. přes svou datovku?

Foto: Rýdlová J.

Loni byla mnohým z nás automaticky zřízena datová schránka. Jednalo se zejména o podnikající fyzické osoby. Dále se jednalo také o některé fyzické osoby, které sice nepodnikají, ale i jim byla tzv. datovka ze zákona zřízena. Zde patří např. osoby s pozastavenou živností. V souvislosti s blížícím se termínem podání daňového přiznání se často dočtete, že pokud již máte datovku zpřístupněnou, musíte daňové přiznání podat pouze elektronicky. Ve skutečnosti to však takto úplně neplatí.

Přiznání a podnikající FO

Jestliže jste podnikající fyzickou osobou (dále jen FO), tedy OSVČ či živnostníkem zapsaným v zákonem stanovené evidenci či rejstříku, pak musíte činit svá formulářová podání elektronicky, takže své daňové přiznání musíte podat přes svou datovou schránku nebo jiným adekvátním elektronickým způsobem. Pokud použijete podání v papírové podobě, bude k němu finanční úřad patrně přistupovat, jako byste přiznání vůbec nepodali.

Podání přiznání a nepodnikající FO

Datová schránka  však zdaleka nebyla ze zákona zřízena jen podnikajícím FO. Byla zřízena i těm FO, které svou živnost pozastavily. Typickým příkladem je situace, kdy jste pozastavili živnost, nyní jste klasický zaměstnanec a přivyděláváte si na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Podání daňového přiznání se vás tedy zpravidla týká. Na jedné straně si říkáte, že nepodnikáte, tudíž přiznání můžete podat i papírově. Jenže na straně druhé vám byla ze zákona zřízena datovka. A všude se píše, že pokud datovku máte, musíte ji k podání přiznání použít. Takže co teď?

U datovek závisí na typu

U datových schránek se rozlišuje, o jaký typ datové schránky se jedná. Se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby zřizované ze zákona je mimo jiné spojena povinnost jejího držitele podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky ve věcech podnikání a ve věcech smíšených (tj. týkajících se jak podnikání, tak osobních záležitostí).

Jinými slovy, pokud ve sledovaném období nepodnikáte a máte pouze příjmy ze závislé činnosti (zde patří klasické zaměstnání i přivýdělek na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti), povinnost podat daňové přiznání elektronicky, resp. přes datovou schránku, se na vás nevztahuje. Vystačíte s podáním tiskopisu v papírové podobě na podatelně příslušného pracoviště finančního úřadu. V tomto případě však nezapomeňte, že se vám pomalu krátí čas. Termín papírového podání je letos 2. dubna, zatímco pro elektronické podání máte letos čas až do 2. května.

Autoři, umělci a elektronické podání

Dle informací Finanční správy ČR byla loni nově zřízena datová schránka všem podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku (tedy jak jsme již výše uvedli i těm, kteří měli k tomuto datu provozování živnosti přerušeno). Naopak podnikajícím osobám, které nejsou zapsané v evidenci nebo rejstříku, tedy např. autorům nebo umělcům, datová schránka ze zákona zřízena nebyla, novou povinností podat daňové přiznání elektronicky se tedy nemusí zabývat.

Obecné informace k podání daňového přiznání z příjmu fyzických osob najdete zde.