Partnerským městem Ostravy se stane ukrajinské Dnipro

Foto: Magistrát města Ostravy

OSTRAVA – Seznam měst, které navázaly s Ostravou partnerství, se zvýší na číslo třináct. Nově na něj přibyde Dnipro, středoukrajinské město, ležící zhruba 400 kilometrů od Kyjeva. Obě města mají podobnou minulost.

Poté, co Rusko v roce 2022 Ukrajinu napadlo, začala také Ostrava napadeným městům pomáhat. Kontakty s některými ukrajinskými městy se tehdy začaly prohlubovat. „Jako město při uzavírání partnerských smluv dbáme na to, aby výsledná partnerství neměla pouze deklarativní hodnotu. Chceme, aby šlo o krok vedoucí ke skutečné spolupráci v konkrétních oblastech, ze které mají užitek obě zúčastněné strany,“ konstatoval primátor Ostravy Jan Dohnal. Doplnil, že případě Dnipra je tato forma blízké spolupráce velmi perspektivní. Obě města totiž v rámci svých zemí zaujímají pozice místních metropolí a mají za sebou nesmazatelnou industriální minulost.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Dnipro patří mezi pětici největších ukrajinských měst, v rámci střední Ukrajiny plní úlohu důležitého ekonomického, obchodního i kulturního centra. Čítá téměř 981 tisíc obyvatel, přičemž je centrem takzvané Dniperské aglomerace o 1,8 milionech obyvatel. Tamní univerzity nabízejí stovky studijních oborů, dopravní význam podtrhuje jak letiště, tak říční přístav.

V podobě Dnipra Ostrava znovu získá partnera na Ukrajině. Roku 2009 sice uzavřela partnerskou smlouvu s Doněckem, nicméně vzájemné kontakty nebyly příliš časté (s výjimkou organizace prázdninových táborů pro děti doněckých hasičů a záchranářů) a ustaly. Ruská agrese na Ukrajině pak vedla k ukončení partnerství a spolupráce. V průběhu nedávné doby Ostrava navázala bližší vztahy s ukrajinským městem Konotop.

Ostravský magistrát již vyčlenil pro pomoc Ukrajině a ukrajinským běžencům 15 milionů korun, do ukrajinských měst poslali zástupci města humanitární pomoc, autobusy, elektrocentrály a další potřebný materiál. Pomoc nevzešla jen od magistrátu, ale ve značné míře rovněž  občané, místní instituce, firmy a spolky.