Blíže Severnímu spoji v Ostravě: Ministerstvo stavbu schválilo

Foto: Jiří Zerzoň

OSTRAVA – Město dlouhodobě usiluje o dostavbu takzvaného Severního spoje. Realizace  projektu by významným způsobem přispěla k dotvoření páteřní dopravní infrastruktury na území moravskoslezské metropole. Po období složitostí, kdy vedení města muselo podat odvolání proti zamítnutí výstavby ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje, se vývoj otočil pozitivním směrem. Záměr na stavbu důležitého spoje také nedávno schválila Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky.

Stavba o přibližné délce 3,5 kilometru naváže na již hotový úsek dálničního přivaděče. První etapa stavebních prací se bude týkat oblasti od ukončeného přivaděče z ulice Mariánskohorské až po napojení na ulici Provozní (o přibližné délce 1, 8 km). Druhá etapa zahrne lokalitu od odbočení v ulici Provozní po napojení na ulici Průběžnou o délce zhruba 1,7 kilometru. jaký bude jeho hlavní přínos? „V prvé řadě se jedná o účelné dopravní propojení městského centra a dálnice D1 s ostravskými obvody Poruba, Martinov a Třebovice, v budoucí návaznosti také na propojení směrem na Hošťálkovice,“ sdělil náměstek ostravského primátora Břetislav Riger. Severní spoj rovněž znatelně zlepší dopravní situaci na přetížených ulicích Rudné a zejména Opavské. Velmi uleví křižovatce u vodárny. Ta v současné bývá během špičky velmi ucpaná.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Město záměr na spoj zadalo již v roce 2013. Po všech důležitých náležitostech a úkonech v roce 2020 začalo územní řízení stavby. Záměr  Severního spoje přitom v minulosti doprovázely překážky, kdy Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný stavební úřad zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí pro jeho stavbu. Statutární město Ostrava se však počátkem prosince 2022 proti tomuto rozhodnutí odvolalo a s odvoláním uspělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na jaře 2023 zrušilo rozhodnutí stavebního úřadu a vrátilo mu věc k novému projednání. Krajský úřad Olomouckého kraje nyní odvolání města vyhověl a pro danou stavbu územní rozhodnutí vydal, aktuálně běží lhůty pro podání odvolání.