Od září začne platit zákaz vybraných kotlů. Ministr vybízí k čerpání dotací, ty po létě klesnou

Zdroj: Pexels/Mike Percy

ČESKO – O tom, že je třeba chránit životní prostředí a ovzduší, byla česká vláda přesvědčena již v roce 2012. Právě tehdy přijala zákon o ochraně ovzduší. Nyní, po 12 letech, mají majitelé nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy, které jsou významnými zdroji znečištění, poslední šanci na výměnu a také čerpání poměrně velkorysých dotací.

Kvalitu ovzduší je nezbytné zlepšovat

Dle slov ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) ušla Česká republika za posledních 30 let významný kus cesty směrem ke kvalitě ovzduší. Prachové částice jsou v něm však stále přítomny. Přitom mohou pronikat až do plicních sklípků, dostávají se do krevního řečiště a přenáší do krve nebezpečné látky, které mohou způsobit i vznik rakoviny. Dle dat Státního zdravotního ústavu pak v důsledku znečištěného ovzduší v Česku předčasně každý rok umírá cca 3 100 lidí.

Právě prachové částice, především z kotlů na uhlí, jsou navíc tím největším znečišťovatelem ovzduší, zejména v zimě. „Kvalita ovzduší a života je stěžejní a důležitá, a proto ministerstvo životního prostředí směřuje prostřednictvím systémových kroků k tomu, aby docházelo k jejímu zlepšování,“ shrnul také ministr. Klíčovým krokem pak byl vznik zákona o ochraně ovzduší, který v zájmu ovzduší zakotvil zákaz nejstarších kotlů 1. a 2. emisní třídy. Jejich majitelé měli 12 let na to, aby se předepsané povinnosti jejich výměny přizpůsobili. Od roku 2015 navíc stát v této oblasti poskytuje štědré dotace.

Čím topíme?

Za posledních deset let se dle vyjádření Hladíka počet domácností topících uhlím v Česku snížil o polovinu, ze 12 % na 6 %. Faktem přitom je, že jen cca 14 % domácností v Česku využívá jako hlavní zdroj energie a vytápění tuhá paliva. Na 76 % bytů je vytápěno environmentálně šetrnějšími způsoby (dálkové vytápění, zemní plyn, elektřina).

V rámci kotlíkových dotací již bylo vyměněno na 130 tisíc kotlů, v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám dalších 50 tisíc. Většina z kotlů, které jsou v Česku aktuálně v provozu, splňuje 3. nebo vyšší emisní třídu. Na druhou stranu je v stále v provozu až 150 tisíc kotlů, které požadovaným normám nevyhovují (dle topenářů je toto číslo ještě vyšší). Cílem pak je, aby se během následující dekády podařilo topení uhlím zcela eliminovat.

Čerpejte dotace, vyzývá ministerstvo

Kompletní zákaz zmiňovaných typů kotlů vstoupí v platnost v září. Ministerstvo životního prostředí proto aktuálně vyzývá ty, kdo svá nevyhovující zařízení ještě nevyměnili, aby do konce srpna využili možnost čerpat stávající dotace.

Podporu lze čerpat v rámci kotlíkových dotací, které jsou určeny nízkopříjmovým domácnostem (týká se např. těch s přiznanou invaliditou 3. stupně, starobních důchodců a osob čerpajících  příspěvek na bydlení) a pokryjí až 95 % nákladů (žádost se podává na krajském úřadě). Pro ostatní domácnosti, které nespadají do kategorie nízkopříjmových, je určen program Nová zelená úsporám. Tyto dotace kryjí až 50 % nákladů na výměnu starého a nevyhovujíc kotle. Žádat lze v tomto případě elektronicky. Vyřízení žádostí o dotaci pak trvá řádově 3-4 týdny. Nelze je však čerpat na rekreační objekty, v nichž majitelé nemají trvalé bydliště.