Šumperk si připomene vznik Československa

ŠUMPERK – Město Šumperk si připomene sté čtvrté výročí vzniku samostatného československého státu už ve středu 26. října. Proběhnou pietní setkání u pamětní desky vojáků pěšího pluku 13 v bývalých kasárnách, vzpomínkové shromáždění u památníku T. G. Masaryka a koncert Moravské filharmonie Olomouc.

Šumperk si připomene sté čtvrté výročí vzniku samostatného Československa už ve středu 26. října. Úderem desáté dopolední položí vedení města kytice k pamětní desce, umístěné na fasádě někdejšího velitelství šumperských kasáren, dnešní budově společnosti Pontis, jež je věnována vojákům pěšího pluku 13. Tato šumperská posádka bojovala s německými jednotkami v bitvě u Moravské Chrastové po mnichovských událostech v roce 1938. Čtyři příslušníci pluku v boji padli, přesto bitvu československá strana vyhrála. Československá obec legionářská ze Šumperka a okolí připravila od 9 do 12 hodin výstavu dokumentů vážících se k pěšímu pluku 13 a propagaci tématu „Příprava občanů k obraně republiky“. Čestnou stráž u pamětní desky budou tvořit členové Aktivní zálohy Armády ČR.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Ve 14 hodin se uskuteční vzpomínkové setkání u památníku T. G. Masaryka u knihovny v ulici 28. října. Čestnou stráž budou tvořit členové České obce sokolské a Junáku – českého skautu. O hudební doprovod se stejně jako při dopoledním setkání postará The Flash Brass.

Oslavy vyvrcholí večerním slavnostním koncertem Moravské filharmonie Olomouc pod vedením dirigenta Zsolta Hamara se sólistou, houslistou Ivanem Ženatým. V programu koncertu, který začíná v 19 hodin ve velkém sálu domu kultury, zazní díla Jána Cikkera, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Slavnostní večer pořádá město ve spolupráci s domem kultury a s podporou Olomouckého kraje. Vstupné na koncert je sto padesát korun.