V Přerově byl dnes otevřen tubus pod tratí. Cyklisté projedou plynule z Předmostí až na Komenského ulici

Fotky Magistrát města Přerova

PŘEROV – Poprvé se o něm začalo mluvit v roce 2012 v souvislosti s rekonstrukcí železniční tratě. A dnes byl slavnostně otevřen. Řeč je o cyklopodjezdu, který propojuje místní část Předmostí s Přerovem. Cyklisté tak plynule projedou z Předmostí až ke gymnáziu v Komenského ulici.

„Díky nové trase, která vede pod tratí, mohou cyklisté sednout v Předmostí na kolo a bezpečně se dostat až ke gymnáziu v Komenského ulici,“ konstatoval primátor Přerova Petr Vrána.  Vybudováním tubusu by měl skončit nešvar, kdy cyklisté využívali část letitého podjezdu, která je určena pouze pro pěší. „Odteď už mají vlastní cestu, kterou mohou využívat, aniž by ohrožovali chodce. V místě je také nové veřejné osvětlení s LED lampami, takže se dá trasa využívat nonstop,“ uvedl primátorův náměstek Tomáš Navrátil. 

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Stezku, která dnes byla slavnostně zpřístupněna, vyzkoušela mezi prvními obyvatelka Předmostí Petra Trlidová. „Budu ji využívat téměř denně a jsem ráda, že se konečně dostanu plynule z domova až na Komenského ulici. Kromě přechodů nemusím po celé trase v délce asi dvou kilometrů ani sesednout z kola,“ řekla.

Nový úsek dvoupruhové cyklostezky měří asi 166 metrů a široký je 3 metry. Odborníci si při jejím budování museli poradit i s vodou, která v této části prosakuje a mohla by způsobovat problémy. „V místech klesání je komunikace vedena v železobetonových rámech, které jsou z vnějších stran opatřeny hydroizolací proti tlakové vodě. Srážková voda je svedena do šachty a dále je pomocí odstředivého čerpadla přečerpávána do hlavního odvodňovacího zařízení,“ popsal řešení náměstek Vladimír Lichnovský. V rámci stavby byla rovněž provedena přeložka plynovodu, jejíž přepojení komplikovalo průběh stavby.

O vybudování cyklopodjezdu, který propojuje předmostskou ulici Hranická s přerovskou ulicí Velká Dlážka, usilovalo město deset let. Politici o akci mluvili jako o šanci století, protože další přestavba na železnici v Předmostí může přijít na řadu až za mnoho let – a bez ní by investice v podobě ražby tunelu pod tratí nebyla možná. „Správa železniční dopravní cesty sice před lety zařadila záměr Přerova do projektové dokumentace, ale o finance se muselo postarat město. Stavba stezky byla nakonec spolufinancována příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 9 milionů 431 tisíc korun a také z prostředků Olomouckého kraje ve výši 2 miliony 448 korun. Z vlastních zdrojů město Přerov zaplatilo zhruba 3 a půl milionu,“ vyčíslil přerovský radní Michal Zácha. Samotný cyklopodjezd pak přišel na 13 a půl milionu – a také na něj přispěl částkou 11 milionů 340 tisíc korun Státní fond dopravní infrastruktury.