“Vy rozhodujete, my financujeme.” Do prostějovského participativního rozpočtu bylo podáno devět návrhů

Altán v Kolářových sadech z minulého ročníku participativního rozpočtu, foto Magistrát města Prostějova

PROSTĚJOV – Posledního listopadu skončila možnost podávání návrhů od občanů Prostějova na zkvalitnění veřejného prostoru. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů, z toho nejvíce projektů (pět) je z oblasti Sportu a volného času. V prosinci a v lednu budou všechny projekty překontrolovány, zda splňují stanovená pravidla. 

Do prostějovského participativního rozpočtu “Společně rozvíjíme Prostějov” bylo v tomto ročníku podáno celkem 9 projektů, z toho nejvíce projektů (pět) je z oblasti sportu a volného času a po jednom pak z oblasti Školství a vzdělávání, Kultury a zábavy, Životního prostředí a Dopravy. Dva náměty předložil jeden navrhovatel. Předloženy byly tyto projekty: Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem, Super zábava pro děti mezi stromy, Oprava památníku manželů Vojáčkových, Workoutové hřiště Lidická, Obnova Oranžerie Prostějov, Discgolfové hřiště v Kolářových sadech, Hrazda na koupališti ve Vrahovicích, Informativní tabulky prostějovských osobností a projekt „Sousedský dvůr“. „V prosinci a v lednu všechny projekty budou překontrolovány z hlediska souladu s pravidly uvedenými v Zásadách a předkladatel bude vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu. Především musí být projekt navržen na pozemku v majetku města. Věcně příslušné odbory se k návrhu vyjádří a prověří se realizovatelnost záměru, projekty splňující pravidla postupují k hlasování. Následně budou tyto projekty představeny veřejnosti, hlasování bude probíhat v měsíci únoru,“ vysvětlil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Výsledky prvního ročníku

V prvním ročníku participativního ročníku získaly nejvíce hlasů tyto projekty: Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 – 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu.  Z těchto projektů již byly dokončen altán, zrealizována byla rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolářových sadech a začátkem prosince workoutové hřiště. Oprava chodníků je ve fázi projektové přípravy, do konce roku bude zpracována projektová dokumentace a příští rok může dojít k úpravě chodníků.

Také pro druhý ročník je vyčleněna částka ve výši 3 miliony korun na projekty, které získají nejvíce hlasů. Na všechny podané projekty letošního ročníku participativního ročníku se můžete podívat  ZDE.