Biskup, primátor a hejtman v tříkrálovém kostýmu projedou Olomoucí

Foto a zdroj Charita Olomouc

OLOMOUC – Na koních od olomoucké katedrály k radnici se v pátek 6. ledna vypraví tři králové. Cestou navštíví významné instituce města Olomouc a Olomouckého kraje. Tříkrálový kostým oblékne hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, primátor Olomouce Miroslav Žbánek a pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Na začátku svého putování po Olomouci se tři králové pokloní narozenému králi v jeslích v katedrále svatého Václava. Poté průvod vyrazí na Horní náměstí k radnici, kde proběhne společný program za doprovodu sboru opery a operety Moravského divadla Olomouc. „Tříkrálová sbírka, která se zrodila v olomoucké arcidiecézi, je nejrozsáhlejší dobrovolnickou akcí v České republice. Je to symbol dobré vůle a ochoty pomáhat, který se během několika let rozšířil napříč republikou, a dodnes dokazuje, jak významné postavení jí náleží. Vážím si tradic, které nás v dnešní dost nestabilní době pojí s dědictvím po předcích. I letos se proto rád zapojím jako koledník, obléknu tříkrálový kostým, a osobně tím sbírku na podporu mnoha dobročinných projektů podpořím. Chci osobně podpořit tuto přínosnou aktivitu a poděkovat všem dobrovolníkům. Současně chci tuto příležitost využít k tomu, abych popřál lidem štěstí, zdraví a také dobrý a úspěšný rok 2023,“ sdělil olomoucký primátor.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2020 zůstává její záměr stejný, získat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi. V roce 2023 Charita Olomouc podpoří z Tříkrálové sbírky vybudování čtyř malometrážních bytů a chráněných dílen včetně zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním, opětovně důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán a rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

Program tříkrálové koledy po olomouckých institucích

  • 8:45 – katedrála svatého Václava – společná modlitba
  • 9:15 – návštěva kurie a setkání s otcem biskupem Antonínem Baslerem
  • 9:40 – rektorát Univerzity Palackého
  • 9:55 – cesta na Horní náměstí
  • 10:15 – program na Horním náměstí – koleda králů se sborem, vystoupení dětí ze školy Ovečka
  • 10:55 – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
  • 11:20 – Policie ČR Olomouc
  • 11:35 – program u budovy Olomouckého kraje – koleda tří králů se sborem, účast dětské skupiny Lištička