Když vážně onemocní dítě. Olomoucká fakultka nově nabízí pomoc a podporu rodinám dětských pacientů

Ilustrační foto FN Olomouc

OLOMOUC – Nejen léčbu, ale i pomoc a podporu rodinám dětských pacientů s těžkým zdravotním postižením, vzácným onemocněním nebo s nízkou porodní hmotností poskytuje od začátku letošního roku Centrum provázení ve Fakultní nemocnici (FN) Olomouc. Služba zahrnuje například plánování péče o dítě v domácím prostředí, pomoc při zajištění pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou nebo zajištění podpory ze strany státu a nadací a je hrazená ze zdravotního pojištění. 

Když vážně onemocní vaše dítě, FN Olomouc vám nově nabízí nejen léčbu, ale i zdravotně-sociální poradenství při léčebném procesu. Služba, jež zahrnuje například plánování péče o dítě v domácím prostředí, pomoc při zajištění pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou nebo při zajištění podpory ze strany státu a nadací, je hrazena ze zdravotního pojištění. „Období přípravy, sdělování a následné péče po sdělení závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy je naprosto zásadní v životě dítěte i jeho rodiny. Zajištění odpovídající podpory v těchto zásadních okamžicích je proto naším důležitým úkolem. Zkušenosti z praxe jasně ukazují, že nezbytným předpokladem úspěšné léčby je informovaná, spolupracující a podporující pečující osoba,“ zdůrazňuje náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Andrea Drobiličová, která otevření Centra provázení iniciovala společně s lékařem Janem Hálkem z Podpůrného a paliativního týmu. 

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Provázení se odvíjí podle aktuálních individuálních potřeb rodiny a ošetřujícího personálu. Trvá zpravidla 1 – 6 měsíců, u závažných diagnóz i déle. „Nejdéle je možné poskytovat provázení dva roky u dětských pacientů se stejnou diagnózou,“ doplňuje pracovnice Centra provázení Hana Heroldová. Rodiny dětských pacientů se na ni mohou obrátit například v náročném období, kdy čekají na diagnózu, při změně zdravotního stavu dítěte, při zvládnutí hospitalizace dítěte a plánování péče v domácím prostředí a v řadě dalších situací, s nimiž není lehké se vyrovnat.

„Naše služby jsou zařazeny do systému hrazené péče z veřejného zdravotního pojištění poskytované u vybraného okruhu poskytovatelů zdravotní péče,“ dodává Hana Heroldová s tím, že olomoucké Centrum provázení čerpá z metodiky a bohatých zkušeností kolegů z již fungujících center v několika fakultních nemocnicích. Centrum provázení při FN Olomouc sídlí ve 4. patře Dětské kliniky (budova Q). Další informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na těchto webových stránkách.