Z ulic Prostějova loni zmizelo 43 aut, která blokovala parkovací místa

Foto Městská policie Prostějov

PROSTĚJOV – .V loňském roce začala platit novela zákona, která umožňuje městům snadněji odstraňovat z ulic auta s propadlou technickou, která dlouhodobě blokují parkovací místa. Během celého roku 2022 se tak podařilo z ulic Prostějova městu odstranit 43 takových aut.

Během roku 2022 se podařilo prostějovským strážníkům a pracovníkům Odboru správy a údržby majetku města Prostějova z prostějovských ulic odstranit celkem 43 aut, které byly více jak 6 měsíců bez platné technické a delší dobu blokovaly parkovací místa. Z toho 33 aut po upozornění odstranili sami majitelé a zbylá vozidla byla odtažena. Pokud si majitelé po zaplacení nákladů za odtah a skladování do tří měsíců auto nevyzvednou, přistoupí město k jejich prodeji formou veřejné dražby. „Zajištění odstranění některých vozidel je značně problematické, jelikož jsou předmětem dědického řízení, případně lze jen stěží dohledat provozovatele. V současné době je v řešení i vozidlo, které není v registru silničních vozidel České republiky, jelikož je vedeno patrně ve Velké Británii,“ doplnil náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Poslední odtah celkem 4 aut proběhl začátkem ledna letošního roku. Auta jsou zatím odstavena na parkovišti společnosti PV Recyklace a čekají na vyzvednutí, prodej v dražbě nebo likvidaci „Jejich provozovatelům se s narůstajícím časem neustále zvyšují náklady, které budou muset ve finále .městu Prostějovu zaplatit (zejména se jedná o náklady spojené s odtahem, s uskladněním, s provedením dražby a s likvidací). Pokud takto vzniklé náklady nepokryje výtěžek z dražby, bude je město Prostějov následně po provozovatelích vozidel vymáhat soudní cestou, což znamená další nárůst nákladů,“ upozornil náměstek Pospíšil.