Revitalizace lesoparku či parkovací dům. Šumperk chce letos investovat více než čtvrt miliardy korun 

Lesopark Cihelna, foto Městský úřad Šumperk

ŠUMPERK – Šumperští zastupitelé již v prosinci vyčlenili pro letošek na investiční výdaje částku 188,79 milionu korun. Na letošním prvním zasedání zastupitelstva, jež je naplánováno na pondělí 30. ledna, by pak měli schválit první rozpočtová opatření, která navyšují výdajovou část rozpočtu v oblasti investic o dvaasedmdesát milionů.

S výjimkou necelých čtrnácti milionů, s nimiž bude hospodařit oddělení komunálních služeb majetkoprávního odboru, jdou peníze na investiční akce odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic. Letos počítají s investicemi do školství, na dokončení revitalizace lesoparku Cihelna, na dokončení regenerace sídliště Prievidzská, výstavbu parkovacího domu v Gagarinově ulici a na rekonstrukci světelných křižovatek ve městě.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Školství

Více než 68 milionů korun chce město letos proinvestovat ve školách a školských zařízeních. Téměř polovina, konkrétně dvaatřicet milionů, je určena na pokračování realizace projektu Do odborných učeben bez bariér, na který se radnici podařilo získat dotaci a do něhož se zapojily základní školy. Ta ve Vrchlického ulici už prošla rekonstrukcí, dostala rychlý internet, wi-fi připojení ve všech prostorách, odborné učebny vybavené novými technologiemi, a je plně bezbariérová. Zbývá ještě vybudovat výtah k učebnovému pavilonu.

Obdobné úpravy a modernizace se v současnosti realizují ve školách v ulicích Dr. E. Beneše a Sluneční. „Ve škole ve Sluneční bude bezbariérový přístup do pater řešen mobilním schodolezem. Mimo tento projekt zde stavební firma dokončuje rekonstrukci sociálního zázemí, která probíhala po etapách,“ vysvětlil vedoucí oddělení investic šumperské radnice Oto Sedlář. Bezbariérové hygienické zařízení bude mít také škola v ulici Dr. E. Beneše, kde se minulý týden rozjel i zmíněný projekt Do odborných učeben bez bariér. Olomoucká firma ADAR ing a šumperská ELRAM JS, jež vzešly z výběrového řízení na dodavatele, mají na realizaci zakázky tři měsíce.

Investovat bude letos město rovněž do škol v ulicích 8. května a v Šumavské. V Základní škole 8. května probíhá poslední etapa sanace vlhkého zdiva vstupního a bočního jihovýchodního křídla objektu, včetně souvisejících stavebních prací. Ve škole v Šumavské ulici nahradí stávající nefunkční systém měření a regulace vytápění nový systém.

Na dokončení loni zahájené rekonstrukce základní umělecké školy je v letošním rozpočtu určeno pět milionů korun a o půl milionu více na pokračující opravu táborové základny v Krásném u Hraběšic. Ta by měla být hotova letos v červnu.

Lesopark Cihelna

Revitalizace lesoparku Cihelna, na kterou město obdrželo před dvěma lety dotaci z Operačního programu Životní prostředí, odstartovala loni v červenci první etapou, zaměřenou na obnovu zeleně. Během ní proběhlo kácení stromů a dalších dřevin, především těch nepůvodních, náletových a z bezpečnostního hlediska rizikových. Firma FLORSTYL z Kunovic, která nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu, 4,3 milionu korun, odstraní do začátku letošního dubna pařezy a dokončí výsadbu. „Kromě dvou set dvaceti stromů, mezi nimiž budou například duby, lípy a tradiční ovocné stromy, zde bude vysázena asi tisícovka různých keřů,“ uvedl vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic šumperské radnice Pavel Volf a dodal, že nejpozději do poloviny května by měly být založeny trávníky.

První etapa rovněž zahrnuje terénní úpravy, vybudování středového mlatového a povalového chodníku přes mokřady, dřevěných chodníků nad tůněmi, úpravu vodních ploch a výrobu a osazení základního mobiliáře. Práce za 4,7 milionu korun vysoutěžila společnost STROMMYcompany z Andělské Hory.

„Základní mobiliář, jako jsou například lavičky či odpadkové koše, se bude vyrábět z vytěžených stromů. Firma nachystá rovněž stojany na informační tabule, jež se budou realizovat později ve spolupráci s volnočasovým centrem Doris, které se věnuje ekologické výchově,“ upřesnil Pavel Volf a dodal, že vše by mělo být hotovo do konce října letošního roku.

Regenerace sídliště Prievidzská

V pořadí sedmá a současně poslední etapa regenerace sídliště při Prievidzské ulici se letos zrealizuje za 20,8 milionu korun. Zahrnuje lokalitu kolem panelových domů v Bludovské ulici a zábřežská firma Ekozis by ji měla dokončit do poloviny září. „Opraví se zde stávající chodníky a vybudují se nové přístupové spolu s příjezdovou komunikací k panelovým domům. Za domy, jež vyrostly v místech někdejší autoškoly, vznikne nové parkoviště pro 38 automobilů a to stávající u paneláků projde rekonstrukcí. Součástí zakázky je i nové veřejné osvětlení a vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad,“ popsal závěrečnou etapu revitalizace Oto Sedlář. Vysvětli, že mezi obytnými domy a školkou je nutné stabilizovat „ujíždějící“ svah – počítá se zde s betonovou opěrnou stěnou dlouhou 57 metrů a s novou výsadbou.

„V souvislosti s postupem prací dojde k určitým omezením, s kterými seznámíme zástupce občanů bydlících v této lokalitě na schůzce 1. února. Nejvíce se probíhající rekonstrukce samozřejmě dotkne možnosti parkování,“ doplnil vedoucí odboru Pavel Volf.

Do dvanácti etap je rozdělena regenerace sídliště Sever. První z nich, zahrnující území za základní školou v Šumavské ulici směrem k Bratrušovskému koupališti, je hotová. Loni se firma Strabag pustila do druhé etapy, jež se dotýká Erbenovy ulice a která zahrnuje rekonstrukci komunikací, chodníků, parkovacích stání, nová místa na ukládání odpadu či sadové úpravy. Neplánovaná přeložka plynové přípojky však posunula termín dokončení na letošní duben. V tomto roce pak chce město vybrat dodavatele další etapy kolem ulice Březinovy a zahájit revitalizaci s tím, že skončit by měla příští rok.

Parkovací dům v Gagarinově ulici

Město se letos pustí do dlouho plánované výstavby parkovacího domu v Gagarinově ulici, jenž by měl odlehčit především motoristům z přilehlých sídlišť při ulicích Bratrušovské a Kosmonautů. Součástí projektu bude i smart technologie, která bude řidiče informovat o obsazenosti parkoviště.  „Stavba parkovacího domu je provázaná s ulicemi Gagarinovou a Bratrušovskou, které projdou rekonstrukcí. Obě akce chceme soutěžit a realizovat společně,“ sdělil Pavel Volf a dodal, že vše by mělo být hotovo příští rok.

Světelné křižovatky

Světelné křižovatky v Jesenické ulici, jež je jednou z nejdůležitějších dopravních tepen ve městě a také v ulici Lidické čeká rekonstrukce. Výjimkou je pouze křižovatka vybudovaná před třemi lety u autobusového nádraží a protějšího nového parkoviště s cyklověží. Právě zde použitý systém světelné signalizace dostanou ostatní tři křižovatky v úseku od ulice Žerotínovy po Lidickou a křižovatka ulic Lidické a Jeremenkovy. Semafory budou mít nově zelené směrové šipky pro odbočování vlevo a vpravo a díky koordinaci následných signalizací zlepší průjezd touto stěžejní komunikací takzvaná zelená vlna.

S pokládkou nových kabelů budou spojeny poměrně velké výkopové práce, měnit se budou všechny stožáry se semafory a součástí projektu je i kompletní oprava chodníků, přechodů a veřejného osvětlení. „Nyní je projekt podaný k územnímu rozhodnutí. Rekonstrukci chceme zahájit letos a dokončit příští rok,“ uvedl vedoucí odboru Pavel Volf.