Přerov chce vybudovat ‘inteligentní autobusové zastávky’

Světelné tabule by měly být na 29 zastávkách. V tuto chvíli slouží cestujícím alespoň QR kódy u jízdních řádů. „V mobilním telefonu se objeví portál cestujok.cz a načte se online odjezdová tabule s přehledem spojů i s časem odjezdu a případným zpožděním autobusů, které z dané zastávky odjíždí,“ vysvětlil už dříve náměstek Navrátil.  

PŘEROV – Město Přerov hodlá vybudovat „inteligentní autobusové zastávky“ a za tímto účelem požádá o dotaci, prostřednictvím které by chtělo získat finanční prostředky na realizaci tohoto projektu. Po nedávném zavedení QR kódů, které přímo na zastávkách poskytují cestujícím rychlou informaci o spojích a jejich případných zpožděních, by teď mohly být zastávky vybaveny ještě i světelnými tabulemi.

Město Přerov plánuje druhou novinku, kterou by byly vybaveny autobusové zastávky. QR kódy na jízdních řádech, zavedené v polovině ledna, byly mladší generací Přerovanů přijaty s nadšením – zatímco starší lidé se na sociálních sítích vymezovali s tvrzením, že neovládají chytré mobilní telefony a místo této vychytávky by raději přivítali velké světelné tabule. „Vytipovali jsme 29 frekventovaných zastávek s městskou i příměstskou dopravou, kde by mohly být elektronické LED panely, které by poskytovaly on-line informace o aktuálním odjezdovém a příjezdovém čase jednotlivých linek. Panely by měly být vybaveny i digitálním akustickým hlásičem, povelovým přijímačem pro nevidomé,“ popsal plánovanou novinku náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Předpokládané náklady na celý projekt se pohybují okolo 18 a půl milionu korun a město bude na realizaci žádat o peníze z dotačního programu Integrované územní investice (ITI) Olomoucké aglomerace. Pokud se Přerovu podaří získat finanční příspěvek, mohly by se inteligentní zastávky začít budovat v srpnu příštího roku.