Provozovatelé restauračních zahrádek v památkové rezervaci v Olomouci mohou žádat o dotaci

OLOMOUC – Město Olomouc podpoří provozovatele restauračních zahrádek, které jsou v  městské památkové rezervaci. Na nové posezení či úpravu stávající předzahrádky, která je v souladu s městskou metodikou, mohou provozovatelé získat letos poprvé podporu až 50 tisíc korun.

„Restaurační a kavárenské zahrádky tvoří významnou součást veřejného prostoru a to, jaký má vzhled je obzvlášť důležité v historickém centru města,“ míní náměstek olomouckého primátora pro rozvoj a strategie Tomáš Pejpek. „A protože chceme, aby provozovatelé a majitelé přispěli ke kultivaci veřejného prostranství a postupovali podle platné městské metodiky, nabízíme jim férově také možnost čerpat na úpravy finanční příspěvek,“ objasnil náměstek. Z dotačního programu mohou žadatelé čerpat příspěvek na zastínění či mobiliář své venkovní provozovny. Maximální výše dotace je 50 tisíc korun na jednu provozovnu a minimální spoluúčast žadatele je 50 procent z celkových uznatelných nákladů projektu. Žádost je možné podat na jednu provozovnu pouze 1 x ročně.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

„Podporu je možné čerpat jak na realizaci nové restaurační zahrádky, tak na úpravu vzhledu té stávající. Uznatelnými náklady jsou výdaje spojené s pořízením slunečníků, markýz, stolků a židlí,“ popisuje jedna z autorek nové metodiky Jana Křenková z útvaru hlavního architekta. „Ve fázi zpracování grafického návrhu doporučujeme záměr žadatelů z hlediska souladu s metodikou určitě ještě konzultovat s útvarem hlavního architekta,“ zdůrazňuje Jana Křenková.

Žadateli o příspěvek mohou být právnické a fyzické osoby, to znamená vlastník nebo provozovatel příslušné provozovny nebo vlastník nemovitosti, ve které provozovna sídlí. Žádosti je možné podávat průběžně v termínu od 1. února do 30. dubna nebo do vyčerpání finančních prostředků. Město předpokládá, že takto rozdělí 300 tisíc korun.

Místem pro podání žádosti je Magistrát města Olomouce, podatelna, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc. Při použití elektronického podání je to emailová adresa podatelna@olomouc.eu nebo datová schránka. Kontaktní osobou pro konzultace je Veronika Richterová veronika.richterova@olomouc.eu. Každá žádost musí být podána prostřednictvím aplikace Dotace (olomouc.eu).

Metodiku pro umísťování a realizaci restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci zpracoval v loňském roce útvar hlavního architekta. Jde o přehledný manuál pro provozovatele, kterým radí, jak postupovat a jaká doporučení při zřízení restaurační zahrádky zohlednit. Metodiku si můžete prostudovat ZDE.