V Šumperku skvěle třídí odpad, díky tomu není nutné zvedat poplatky

Ilustrační foto Shutterstock

ŠUMPERK – Obyvatelé Šumperka skvěle třídí. I díky tomu bylo odpadové hospodaření města v přebytku a nebylo nutné zvedat poplatky za odpad pro letošní rok. A to přesto, že se na základě legislativy každý rok zvedají ceny za skládkování.

„Náklady na likvidaci odpadů neustále rostou a čeká nás to i letos. Loni dosahovaly náklady odpadového hospodářství čtyřiadvacet milionů korun. Z poplatků od občanů se vybralo sedmnáct milionů. Tento výsledek mohl být o dva miliony lepší, systém však zatěžují notoričtí neplatiči. Ale díky skvělému třídění odpadů občany města se daří nárůst nákladů tlumit příjmy z materiálového využití vytříděného odpadu,“ uvedl místostarosta Karel Hošek, v jehož gesci je odpadové hospodářství města. Uvedl, že obyvatelé města vytřídili 672 tuny papíru, 380 tun plastů a 134 tuny gastroodpadu. Směsného odpadu, který zamířil na skládku, bylo 3 840 tun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

V roce 2022 město za tříděný odpad obdrželo 8,8 milionu korun od společností EKOKOM, Recovera a AVE, jež zajišťují jeho materiálové využití. Celkem tedy bylo odpadové hospodářství díky třídění v přebytku 1,8 milionu korun. „Tyto peníze byly vráceny do systému formou investic do sběrných míst,“ informoval Karel Hošek.

Cíl pro příští roky je podle něj jasný, snižovat množství směsného a objemného odpadu, který míří na skládku. Cena za jeho likvidaci bude dle zákona o odpadech každým rokem enormně růst. Pro letošní rok se opět snížilo množství odpadu, jejž může město uložit na skládku za nižší cenu – pro rok 2023 je stanoveno množství 180 kilogramů na občana, což je o 10 kilogramů méně, než tomu bylo v roce 2022. Při překročení limitu bude město platit za každou další tunu uloženou na skládku o 575 korun více.

Město si proto stanovilo sedm kroků, jak množství směsného odpadu snížit. „Na vyžádání poskytneme domácnostem v rodinných domech nádobu na plast a papír, fungovat to bude podobně jako v případě bioodpadu. Chceme investovat do budování podzemních kontejnerů na sídlištích, dále zapojit živnostníky a městské organizace do systému odpadového hospodářství města, rozšířit systém separace gastroodpadů a zajistit třídění odpadů na všech kulturních, společenských a sportovních akcích,“ vyjmenoval místostarosta.

Uvedl, že na velkých akcích by pořadatelé měli využívat systém zálohovaných kelímků, v plánu je také vybudování nového sběrného dvora s re-use centrem. „Lidé sem budou moci bezplatně vozit věci, které již nepotřebují, a centrum je nabídne někomu dalšímu k využití,“ vysvětlil Karel Hošek. Dodal, že třídění odpadů má velký smysl a pomáhá městu Šumperku snižovat náklady na likvidaci odpadů.