Digitalizace dokladů má proběhnout v Česku, ale i v EU. Unie chce řidičské průkazy sjednotit

Zdroj: Pexels/Kindel Media

ČESKO – Digitalizace státní správy, digitalizace dokladů – to jsou plány, o nichž dlouhodobě hovoří ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Ten tak mj. na počátku března uvedl, že již koncem letošního roku by ti, kdo o to mají zájem, mohli klasickou občanku mít při sobě jen v e-podobě v mobilním telefonu. E-občankou má přitom celý projekt digitalizace dokladů jen začít. V plánu je digitalizovat také kartičku zdravotního pojištění, potvrzení o studiu, rodný list a samozřejmě i řidičský průkaz. Právě ten by se však měl dle aktuálních vyjádření Evropské komise nejen digitalizovat napříč všemi členskými zeměmi, ale celý systém by měl být také sjednocen.

Evropský řidičák a evropská pravidla

Evropská komise v případě řidičských průkazů navrhuje jejich sjednocení a totožnou digitální podobu napříč členskými zeměmi. Místo klasické kartičky by se tak řidiči mohli prokazovat jednotným řidičským průkazem v mobilním telefonu (v případě zájmu by si ale mohli nechat vystavit i klasickou plastovou kartičku). Celý systém by se dle Komise měl změnit především z praktických důvodů.

Cílem nově zamýšleného systému je umožnit sdílení informací o historii řidičů napříč členskými státy. Po načtení e-průkazu by se tak jakýkoliv policista na území celé EU-27 se dozvěděl, jaké přestupky již řidič na celém unijním území spáchal. Tyto informace se přitom aktuálně při přejezdu hranic ztrácejí v národních systémech, které spolu nekomunikují. Výsledkem pak je, že až 40 % přestupků, které řidiči spáchají mimo svou domovskou zemi, zůstává nepotrestaných. Úřady je totiž buď nejsou schopné vymáhat, nebo od toho kvůli velké byrokracii raději upouštějí.

Právě neexistující kooperace mezi policií jednotlivých členských států může v řidičích v zahraničí posilovat určitý pocit beztrestnosti. Návrh Evropské komise je tedy nejen praktický (řidičský průkaz by mělo být možné vyřídit online), ale i v zájmu bezpečnosti silničního provozu (všechny dopravní přestupky spáchané evropskými řidiči v EU by měly být snadno vymahatelné).

Bezpečnost silničního provozu

Komise ve svém návrhu zároveň počítá se zavedením zkušební doby pro začínající řidiče, a to v délce 2 let. V plánu je také nulová tolerance alkoholu u začínajících řidičů napříč Unií. Komise totiž tvrdí, že řidiči-nováčci v období prvních 2 let za volantem sice tvoří jen 8 % všech, kdo se pohybují na silnicích, ale jsou účastni až u 16 % nehod s vážnými následky. A příčinou těchto nehod je nezřídka právě řízení pod vlivem alkoholu nebo nepřiměřená rychlost.

Toleranci alkoholu za volantem si jednotlivé členské země určují samy. V řadě z nich je tedy obvyklé, že nějakou hladinu alkoholu akceptují (přibližně tolik, že si řidiči mohou dát 1 pivo či víno). Vedle toho jsou ale i země s nulovou tolerancí, což je i ČR. Uvažovaná plošná nulová tolerance alkoholu by se ale dle Komise měla týkat jen řidičů-začátečníků po dobu 2 let. Jinak by národní pravidla zůstala platná.

Návrh také obsahuje ustanovení, že za spáchání závažného prohřešku na silnicích v rámci Unie by mělo být možné odebrat řidičský průkaz. A jeho odebrání by bylo platné ve všech členských zemích. To by se pak mělo týkat všech řidičů bez výjimek.

Aktuální podoba návrhu ale samozřejmě ještě není finální. Nyní směrnice zamíří do Rady, kde je posoudí jednotlivé členské státy, a také do Evropského parlamentu. V případě, že se členské státy a europoslanci shodnou, změny by mohly začít platit nejdříve v r. 2025. Celý systém by pak mohl být uveden v provoz kolem r. 2030.