Co vám hrozí, když podáte daňové přiznání v papírové podobě místo elektronické

Ilustrační foto

Nedávno jsme psali o tom, co vám hrozí, když daňové přiznání podáte pozdě nebo když se zpozdíte se zaplacením daně. Co se však stane, když daňové přiznání podáte sice včas, ale v papírové podobě místo podoby elektronické, kterou právě vám stanoví zákon? Ozve se někdo z finančního úřadu a upozorní vás na chybu, nebo vás čeká rovnou pokuta? Případně, v jaké výši?

Podání ve špatnému formátu

Celou problematiku upravuje tzv. daňový řád. V něm se sice výslovně o záměně elektronického podání za podání papírové nic nepíše, nicméně tento problém spadá do kategorie vady podání. Konkrétně jde o vady podání, které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno ve stanoveném formátu nebo struktuře (§ 74 odst. 1 písm. d).

Možnost napravit chybu

Dobrou zprávou pro vás jakožto daňového poplatníka je, že správce daně vás nejdříve vyzve k nápravě. Tudíž se nemusíte obávat, že byste se o svém pochybení nedozvěděli. Výzva, kterou obdržíte, bude obsahovat definici vady a také poučení o následcích spojených s neodstraněním označených vad. Pokud finanční úřad uposlechnete a ve stanovené lhůtě vše uvedete do pořádku, je pravděpodobné, že se vše obejde bez sankce. Dle § 74 odst. 3 platí: „Budou-li vady podání odstraněny ve stanovené lhůtě, hledí se na podání, jako by bylo učiněno řádně a včas.“

Výše pokuty

Pokud však ani po vyzvání vadu podání neopravíte (tj. v tomto případě nezašlete daňové přiznání v elektronické podobě), bude vám dle § 247a odst. 2 vyměřena pokuta, a to ve výši 1 000 Kč: „Tomu, kdo na výzvu správce daně neodstraní vadu podání podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo d), vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 1000 Kč.“

Správce daně může rovněž rozhodnout o zvýšení pokuty, a to až na 50 000 Kč, pokud neodstranění vady podání závažně ztěžuje správu daní (§ 247a odst. 4).

Pokutou to nekončí

Jestliže vše neuvedete ani po vyzvání ve stanovené lhůtě do pořádku, kromě pokuty vás bude čekat další problém. Zákon totiž říká, že „Nebudou-li vady podání odstraněny, stává se podání uplynutím této lhůty neúčinným.“ Jinými slovy je to, jako byste vůbec žádné přiznání k dani nepodali. Pak budete muset podat daňové přiznání znovu. A pokud to nestihnete v termínu, hrozí vám navíc sankce za pozdní podání a pozdní zaplacení daně.

Zdroj: Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Související články:

Zaměstnání plus přivýdělek na dohodu. Jak na daňové přiznání I: Co si připravit a dokdy

Zaměstnání plus přivýdělek na dohodu. Jak si poradit s daňovým přiznáním II: Vyplnění (nejen) online

Zaměstnání plus přivýdělek na dohodu. Jak si poradit s daňovým přiznáním III: Chyby, které vás mohou přijít draho

Daňové přiznání a pozastavená živnost. Musíte využít k podání daňového přiznání svou datovou schránku?

Jak podat přiznání k dani z příjmu FO přes datovou schránku. Návod pro ty, kteří to ještě nedělali

Když se nestihnete včas podat daňové přiznání a zaplatit daň. Sankce