Bývalý hřbitov San Juan ve Španělsku: Dodnes se tu mají odehrávat zvláštní věci

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.publicdomainpictures.net

Hřbitov San Juan se nachází u města Cádiz ve Španělsku. Je tvořen dlouhými uličkami, které zase tvoří vysoké zdi, které v sobě mají klenuté otvory. Do těchto klenutých otvorů patří rakve.

Začátek konce hřbitova

Hřbitov San Juan by byl jako každý jiný. V roce 1947 však v Cádizu došlo k výbuchu – a jeho okolnosti nebyly do dnešních dnů nijak zvlášť vysvětleny. Snad to měl být atentát na tehdejšího španělského diktátora generála Franca. Jestliže by tomu tak bylo, příčinou exploze by byly výbušniny určené k likvidaci cádizské ponorkové základny, strategického bodu Francovy armády a jeho moci.

Nevíme, jestli je tato teorie skutečně pravdivá, víme ale, že exploze si vyžádala obrovské množství mrtvých. A tak jako samotné okolnosti výbuchu byly umlčeny cenzurou, ani počet mrtvých nebyl nikdy zveřejněn s přesností. Našli se odvážlivci, kteří se mrtvé snažili spočítat – ti došli až k číslu pěti tisíc obětí.  Co je však jisté, jejich těla byla odvezena právě na hřbitov San Juan.

Přeplněný hřbitov

Hřbitov však nebyl v pořádku již v té době. Na počátku 19. století řádila v Cádizu žlutá zimnice a hřbitov se rychle naplnil. A nyní – další stovky až tisíce mrtvých. To si vyžádalo rychlou stavbu dalších hrobů. Hřbitov San Juan se rozšířil.

Jeho rozšíření se však záhy ukázalo jako problematické. Přišlo se na to, že přetížením hrozí nebezpečí propadu půdy hřbitova. A o několik let později bylo přímo zakázáno za deštivého počasí na hřbitov vstupovat. Panovala zde totiž obava, že by se případný návštěvník mohl propadnout do země.

Zásadní rozhodnutí

A tak je roku 1999 rozhodnuto. Vzhledem ke stoupajícímu riziku se ostatky ze hřbitova San Juan musejí přesunout jinam. Ovšem od té doby se začnou také dít podivné věci. Strážci začali tvrdit, že za noci slýchají na hřbitově lidské hlasy, podivně znějící, a navíc vídají přízraky. To by ale ještě nebylo nejhorší. Přízraky, jak je dělníci a strážci označili, začínají živé napadat.

Jeden ze strážců vypověděl, že dostal takovou ránu, že upadl. Ostatní dále vyprávěli o tom, jak některé náhrobky na hřbitově doslova vibrovaly. Byl také vídán chlapec v námořnickém oblečku, který byl později rozpoznán na fotografii u jednoho z hrobů.

 Návštěva

Populární španělský badatel Miguel Ángel Segura se před několika lety zabýval krom jiného i tímto hřbitovem. Neviděl sice žádné zjevení osobně, ale místní lidé mu potvrdili, že na San Juan se dodnes dějí zvláštní věci – zjevují se zde přeludy nebo je slyšet hlasy.

Je pravdou, že dnes je již většina hrobů zlikvidována a mrtví odpočívají jinde. Hřbitov se má přeměnit v park. Ale kdoví, zda potom nastane klid?