Nové hřiště či lepší dopravní řešení. Navrhněte, jak využít milion a půl z přerovského rozpočtu

Přerov
Foto Magistrát města Přerova

PŘEROV – Máte nápad, jak zlepšit veřejný prostor v Přerově? Právě teď máte jedinečnou příležitost ho prosadit, protože ode dneška můžete začít podávat návrhy do druhého ročníku přerovského participativního rozpočtu.

Druhý ročník přerovského participativního rozpočtu startuje dnes sběrem nápadů od občanů – ti své návrhy mohou posílat až do pátku 30. června. Přerované mají jedinečnou možnost touto formou rozhodnout o tom, kam poputuje milion a půl z městského rozpočtu. Návrh může podat osoba starší 15 let, která má trvalý pobyt v Přerově, ale také lidé, kteří ve městě žijí, pracují či studují. Každý může podat pouze jeden námět – v případě, že jich dorazí od jednoho předkladatele více, budou všechny vyřazeny z hodnocení. „Platí, že návrhy musejí být realizovatelné na území Přerova, na pozemcích či v budovách, které jsou v majetku města. Očekáváme od Přerovanů myšlenky a projekty, které zlepší život ve veřejném prostoru  – může se jednat o nové hřiště, sportoviště, zeleň, relaxační zóny, návrhy dopravního řešení a podobně. Naopak nemůže jít o aktivity „nehmotného charakteru“ jako jsou koncerty, sportovní, kulturní či společenské akce,“ shrnul přerovský primátor Petr Vrána. Připomněl i to, že jedna realizace může přijít maximálně na 500 tisíc korun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Formulář mohou předkladatelé odevzdávat počínaje dneškem na podatelně magistrátu v Bratrské ulici 34, nebo poslat na adresu odboru koncepce a strategického rozvoje, který sídlí na stejné adrese. Obálku je potřeba označit nápisem „Participativní rozpočet města Přerova“. Elektronický návrh je možné vyplnit na webu.

Co musí obsahovat návrh

„Návrh musí obsahovat jméno a kontakt na navrhovatele, popis návrhu, jaký problém řeší, co je jeho cílem, místo realizace, odhad celkových nákladů, případně mohou být přiloženy přílohy jako je situační výkres, fotodokumentace či vizualizace,“ připomněla Jana Pivodová z oddělení marketingu města. Kdo si neví se svým nápadem a jeho realizovatelností rady, může se obrátit na úředníka odboru rozvoje Františka Zlámala prostřednictvím e-mailu frantisek.zlamal@prerov.eu nebo telefonicky na čísle 581 268 610.

Představení návrhů se uskuteční ve středu 6. září a od tohoto data až do 6. října budou moci zájemci na webu hlasovat pro svého favorita. V pondělí 16. října se pak veřejnost dozví, které návrhy se budou v příštím roce realizovat.