V Přerově byla dokončena další etapa protipovodňových opatření

Protipovodňová zídka Přerov
Foto Povodí Moravy

PŘEROV – Za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly byla v pátek 9. června v Přerově slavnostně dokončena další etapa protipovodňových opatření města. Přerovská protipovodňová opatření by měla ochránit město před padesátiletou povodní.

Šestadvacet let po katastrofálních povodních v roce 1997 dokončilo Povodí Moravy další etapu protipovodňových opatření Přerova. Jejich součástí jsou bytelné zídky, vystavěné v blízkosti Bečvy, ale také hradidlové komory a mobilní hrazení. Stavba byla v pátek 9. června slavnostně ukončena přestřižením pásky – akce se zúčastnili nejen zástupci Přerova a Povodí Moravy, ale také ministr zemědělství.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Řeka Bečva způsobila v posledních desetiletích několik povodní, které si vyžádaly rozsáhlý projekt protipovodňových opatření. Zejména na povodně, které v roce 1997 zatopily Přerov a vyžádaly si šest lidských životů a rozsáhlé škody na majetku, vzpomněl i primátor města Petr Vrána, který řekl: „Lidé, kteří tuto povodeň zažili, dodnes při větších deštích chodí kontrolovat Bečvu a jsou na pozoru. Podobnou katastrofu jako před 26 lety už ve městě nechceme zažít.“

Ochrana před padesátiletou povodní

Přerovská protipovodňová opatření jsou součástí opatření, která chrání město a okolní obce. „Konkrétně v Přerově bylo nezbytné zajistit ochranu před průtokem až 750 m3/s, což odpovídá padesátileté povodni. Připravovaný boční suchý poldr u Skaličky zajistí, aby byli obyvatelé Pobečví chráněni před důsledky povodně o rozsahu povodně v roce 1997,“ konstatoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Stavba ochrany města před povodněmi probíhala v několika fázích. „Dokončená etapa u tenisových kurtů navazuje na už realizovaná opatření u Kazeta a na nábřeží Edvarda Beneše,“ připomněl přerovský radní Michal Zácha. Ten také vzpomněl, že nové protipovodňové zídky v délce 750 metrů, které vyrostly v lokalitách nad jezem a u tenisových kurtů, zamezí nejen průniku vody z řeky Bečvy, ale také průsakům podzemních vod. „Zídky doplní opatření na stokové části města, aby se voda nedostávala do zástavby kanalizační sítí. Součástí jsou i mobilní hrazení, která budou instalována v době hrozící povodně,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Lavičky a relaxační zóna u tenisových kurtů

Práce odstartovaly v březnu loňského roku a byly dokončeny letos v květnu. Celkové investiční náklady přesáhly 70 milionů – hrazeny jsou z dotace Ministerstva zemědělství ve výši 58 milionů 600 tisíc korun, z vlastních zdrojů Povodí Moravy a také z finanční spoluúčasti města Přerova ve výši 12 milionů 600 tisíc korun. Zástupci města se navíc rozhodli, že lokalitu zatraktivní. „Součástí zídky u tenisových kurtů je nový architektonický prvek, který jistě přispěje k vyšší atraktivitě stezky podél Bečvy a zpříjemní procházky a projížďky podél vody nejen našim obyvatelům, ale také návštěvníkům města,“ prohlásil na závěr primátor Petr Vrána.

Slavnostní dokončení stavby