Spousta otazníků: Co vlastně znamenají případy bilokace?

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pixabay.com

Francouzská vychovatelka Emile Sagéeová byla velmi oblíbená, když v roce 1845 vyučovala v dívčím penzionátu nedaleko Rigy. Ale záhy začali mnozí lidé tvrdit, že viděli slečnu Sagéeovou ve stejnou dobu na různých místech.

Emile a její dvojnice

Zpočátku se tvrdilo, že se jedná o omyl. To však bylo nutné přehodnotit po jednom do očí bijícím dvojnickém zážitku. Jednou byla spatřena v zahradě, jak trhá květiny, a když další pedagožka opustila na chvíli místnost, kde hlídala dívky, ve stejném křesle se objevila přízračná postava slečny Sagéeové, i když dívky z okna viděly, jak stále ještě trhá květiny. Některé odvážnější žákyně se přiblížily k přízraku a pokusily se ho dotknout, ale ruce jim zjevením pronikly, aniž by ta druhá Sagéeová nějak zareagovala. Poté začal přízrak blednout.

Když to bylo slečně sděleno, tvrdila, že viděla, jak druhá vychovatelka odchází ze třídy a pomyslela na to, kdo asi děvčata teď hlídá. To zřejmě vyvolalo tuto projekci.

V literatuře jsou popsány podobné případy, v nichž se vyskytují takoví „dvojníci“.

Případ dr. Friedländera

Tajuplným případem je i ten, kdy dvojník mnichovskému obchodníkovi s uměleckými díly dr. Friedländerovi dokonce zachránil život. Tento pán se po krátké procházce přiblížil ke svému domu, jímž byla starobylá usedlost poblíž Anglických zahrad. Pár kroků před sebou uviděl někoho povědomého. Jak jinak, byl to totiž on sám. Mohl jen ohromeně sledovat, jak se jeho dvojník přiblížil k domu, vystoupil po schodišti a typickým pohybem ruky vyndal klíč. V ten moment byl od něj Friedländer vzdálen jen na dva kroky, a když se přízrak ohlédl, měl doktor pocit, že pohlíží do zrcadla. Postava ale zmizela v domě.

Dr. Friedländer byl tak vyděšen, že raději strávil noc u svých blízkých přátel, kterým se se zážitkem hned svěřil. Následujícího rána se všichni vydali do jeho usedlosti, ale neobjevili tam nikoho cizího. Jaké však bylo jejich překvapení, když vstoupili do ložnice. Část masivního štukovaného stropu se totiž uvolnila a dopadla přímo na postel. Kdyby tam pán domu té noci spal, přišel by o život…

Pro vysvětlení dvojnictví existují různé teorie. Někteří lidé zastávají názor, že formou dvojníka se vytváří nehmotné náhradní tělo, fenomén, který by vysvětloval i výstupy astrálního těla a určité zážitky z rozhraní mezi životem a smrtí. Je to tedy tak, že fenomén dvojnictví ukazuje, že kromě našeho hmotného světa existuje i neviditelné univerzum?