V kraji je zakázáno rozdělávat oheň v přírodě a pálit klestí

Lesní požár
Ilustrační foto Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ – Pro celé území Olomouckého kraje platí zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně ve volné přírodě, pálení klestí na zahradách či používání pyrotechniky. Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vydal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek na základě doporučení krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karla Koláříka. Omezení, která z rozhodnutí vyplývají, jsou platná od 12. července do odvolání.

Důvodem vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou vysoké teploty, suché počasí a také výhled na další dny, kdy má přijít další vlna tropických veder. Současně se zvýšil od začátku července počet výjezdů hasičů v Olomouckém kraji k požárům v přírodním prostředí. “Za toto období jsme v souvislosti se suchem řešili již 12 událostí. Loni jsme přitom hasili v tomto období na polích, v lesích či na loukách pouze dvakrát,” upřesnila mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Na celém území Olomouckého kraje, zejména pak v lesích, parcích, zahradách, na loukách, ve skladech sena a slámy a na zemědělských pozemcích, je až do odvolání proto zakázáno:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně,
  • pálení klestí a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,
  •  používání pyrotechnických výrobků,
  • používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
  • spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů. 

V lese nesmíte kouřit bez ohledu na počasí

Hasiči připomínají, že podle zákona je obecně bez ohledu na počasí zakázáno v lesích kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Zároveň je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Při porušení nařízení hrozí sankce. Při nedovoleném rozdělání ohně v lese či v jeho blízkém okolí mohou fyzické osoby dostat pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by navíc porušením některého z výše uvedených zákazů vznikl požár, může se pokuta vyšplhat až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda nebo by případně byly ohroženy další osoby, může být jednání vyhodnoceno jako trestný čin. „Tímto krokem chceme předcházet zvýšenému riziku vzniku požárů. Žádám proto všechny obyvatele Olomouckého kraje, aby dodržovali uvedená pravidla a minimalizovali tak možné nebezpečí. Buďte, prosím, k přírodě kolem nás i k sobě navzájem ohleduplní,“ uzavřel hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.