Dějiny Šternberka budou vystaveny na největším mezinárodním knižním veletrhu

Foto Monika Abrhámová, Vydavatelství Univerzity Palackého

ŠTERNBERK – Kniha Dějiny Šternberka bude vystavena na největším mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Výtisk publikace byl již odeslán pořadatelům.

Národní stánek České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem je organizován z pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně, naši zemi tu bude reprezentovat také kniha Dějiny Šternberka. Bohatě ilustrovaná, vizuálně i fotograficky pestrá publikace detailně dokumentuje dobu, rozvoj i proměnu Šternberka v jeho více než 700leté historii. Přestože kniha čítá na 800 stran, díky využití unikátního a lehkého papíru Sappi Raw, mohla publikace vyjít v jednom svazku, který váží 3,6 kilo. Typ potahu na obálce pak symbolicky odkazuje k německy psané publikaci Geschichte der Stadt Sternberg z roku 1934, která jako první shrnula tehdejší dějiny Šternberka.

 Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Kniha mapuje odsun Němců ve Šternberku

“S přípravou knihy o dějinách Šternberka bylo započato již v roce 2017, vydání díla tak završilo šest let práce. Výsledná podoba knihy jak ve své textové, tak obrazové části splňuje ta nejpřísnější kritéria kladená na tento typ publikací. Je prvním moderním komplexním podáním dějin Šternberka, který prošel velmi složitým vývojem, do něhož se propsal mimo jiné odsun většiny obyvatel po roce 1945,“ uvedl vedoucí autorského kolektivu profesor David Papajík. Právě etapa Šternberka po odsunu v roce 1945 a německo-české vztahy jsou oblastmi, kterým se dosud podrobněji nikdo nevěnoval. Kniha Dějiny Šternberka vznikla také díky spolupráci s historiky Státního okresního archivu v Olomouci, Vlastivědného muzea v Olomouci, Archeologického centra v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně.

Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem se uskuteční od 18. do 22. října, je nejvýznamnější kulturní událostí svého druhu na světě: každoročně přijede na 7 000 vystavovatelů, 100 zastoupených zemí, 10 000 novinářů, 300 000 hostů – a vždy jedna země figuruje ve formátu hlavního hosta.  O tento post usiluje i Česká republika.

Kde knihu koupíte?

Dějiny Šternberka se prodávají za symbolickou cenu 1296 korun, což je současně rok odpovídající první doložené historické zmínce o městě. Knihu si můžete zakoupit v Informačním centru Šternberk, v Knihkupectví Lehečková ve Šternberku, v městské knihovně a Expozici času ve Šternberku. K dispozici je pak také ve Skriptárně Vydavatelství Univerzity Palackého (VUP) a na e-shopu VUP.