Národ jednorukých letců prý brázdil nebe ve zvláštních strojích již ve starověku

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pixabay.com

Jak se zdá, modré nebe fascinovalo lidstvo odedávna. A tak existují pověsti o národech, které uměly ovládat vzduch. Nebyla to jen ozvěna dávného přání vyrovnat se ptákům?

Národ jednorukých

O jednom takovém národu, jehož příslušníci vlastnili létající stroje, vyprávějí starodávné písemnosti z Říše středu. Jde o události staré 3700 let. Tomuto národu se říkalo Či-kung (Si Kung). Lidé tohoto národa měli ještě jednu zvláštnost – byli jednorucí.

Ve staročínských písemnostech se tak můžeme dočíst, že tehdy létaly v Číně větrné vozy, nelze se však již dočíst, jak vypadaly. V jedné čínské písemnosti z 3. století po Kr. je též zmínka o národu Či-kung, který vlastnil létající vozy, které mohly při dobrém větru urazit i velké vzdálenosti.

A v celé řadě dalších staročínských děl je možné nalézt zmínky o létajících vozech či o vozech z peří, které jsou poháněny větrem. Odkud však tento národ pocházel? Jak již bylo uvedeno, technické podrobnosti těchto strojů také neznáme. Pokud se jedná o vítr a peří, můžeme usuzovat, že se jednalo o nějaký druh balonu.

O jaký stroj se jednalo?

Čínský básník Kuo-p´o (270 – 324) také psal o technických dovednostech jednorukého národa a velmi je ctil. Doslova píše, že řemeslná zručnost lidí z národa Či-kung je prostě obdivuhodná. Ve spojenectví s větrem prý vynalezli létající vozy, které klesaly a stoupaly podle rozmanitosti krajiny.

Jestliže by to nebyl balon, mohlo se jednat o nějaký druh vzducholodi? Původně se někteří lidé domnívali, že by se mohlo jednat o nějaký mimozemský létající prostředek, ale tato teorie neobstála – mimozemský stroj by patrně nebyl tak primitivní.

Legendy z jižní Evropy

Staročínské písemnosti ale nejsou jediným zdrojem vědomostí o podobných létajících strojích. V jižní Evropě se dochovaly prastaré legendy o jednom zvláštním národu, který se lišil od ostatních, a to hlavně ze dvou důvodů: jeho příslušníci měli jen jednu ruku a cestovali vzduchem. Nevíme však, kde byl jejich domov.

Krom toho se na skalních kresbách objevují opravdu válečníci, kteří prý vítězili ve všech bitvách, a měli jen jednu ruku. Jde snad o příslušníky toho samého národa, který znali již staří Číňané?

Každopádně, v popisech se objevuje až nápadná podobnost. Jen další výzkumy ale mohou potvrdit, zda skutečně existoval národ jednorukých letců, kteří brázdili stroji vlastní konstrukce nebe Asie i našeho kontinentu.