Prodej nemovitosti a advokátní úschovy peněz. Na co si dát u této advokátní služby pozor

Ilustrační foto

Když se jedná o velké částky, určitě se nevyplatí posílat při nákupu peníze přímo druhé straně. Typicky se jedná například o koupi domu či auta. Hrozí totiž, že byste pak mohli zůstat jak bez peněz, tak bez kupované věci. Jednou z možností, jak se vyhnout riziku, je využití tzv. advokátní úschovy. Jenže praxe ukázala, že ani toto řešení není úplně bezpečné. Došlo totiž k situacím, kdy uschované peníze klientů zneužili samotní advokáti. Je dobré vědět, že podle nových opatření máte jako klient advokátní úschovny možnost mít své finance také pod svým dohledem, což dříve nebylo možné. Jak vše funguje podle nového?

Proč využít úschovu

Pokud kupujete rohlík, je to jasné. Stáváte se jeho majitelem ve chvíli, kdy za něj u pokladny zaplatíte. A právě v této chvíli ho také třímáte ve své ruce. Jenže s nákupem domu to není tak jednoduché. Jeho právoplatným majitelem se stáváte až ve chvíli, kdy je dům na vás řádně přepsán v katastru nemovitostí. A to nějakou dobu trvá. Když kupující zaplatí dříve, riskuje, že k přepisu domu na něj z nějakého důvodu nedojde. Zaplacení až po převodu je pro změnu rizikem pro prodávajícího. Ten zase riskuje, že dům převede, ale peníze nedostane.

Role prostředníka

Ideálním řešením je využití prostředníka, který peníze přijme od kupujícího při podpisu kupní smlouvy, ale prodávajícímu je předá až ve chvíli, kdy jsou splněny všechny podmínky prodeje (např. řádné provedení změny vlastnického práva v katastru). Roli tohoto prostředníka často přebírají advokátní úschovy.

Osoba, která vkládá peníze do úschovy, uzavře s advokátem smlouvu o úschově. Peníze jsou pak vedeny na speciálním účtu, který je oddělený od majetku advokáta. Na účtu je uložena pouze jedna úschova. Slabou stránku tohoto systému bylo, pokud došlo k selhaní advokáta, a ten využil finanční prostředky svého klienta. O těchto kauzách média nedávno informovala veřejnost.

Úschovny nyní bezpečněji

Ke konci července změnila Česká advokátní komora systém advokátních úschov. Cílem bylo učinit tuto službu bezpečnější a transparentnější. Podle nového se nyní jako klient můžete s advokátem poskytujícím úschovu dohodnout na tom, že pohyb vašich finančních prostředků (uložených jako dosud na speciálním bankovním účtu) bude pod vaším pravidelným dohledem.

Advokáti mají nyní povinnosti písemně informovat klienty (všechny účastníky smlouvy o advokátní úschově, jak složitele, tak i příjemce) o uvedené možnosti nastavení automatických oznámení o pohybu na účtu advokátní úschovy, které daná banka v souvislosti s vedením úschovního účtu nabízí. Je důležité, aby o této povinnosti advokátů věděli také klienti a aktivně se jí dožadovali.