Výrobní ceny meziročně klesají, kdy zlevnění pocítí i koncoví zákazníci?

Zdroj: Pexels/PhotoMIX Company

ČESKO – Rapidní nárůst cen v předchozím více jak roce se týkal v podstatě všech odvětví. Lidé tak museli ze svých peněženek i k pokrytí běžných životních nákladů vytáhnout více peněz než kdy dříve. Dle poslední analýzy zveřejněné Českým statistickým úřadem se však situace postupně začíná uklidňovat a ceny většiny výrobců v tuzemském průmyslu meziročně klesají. Znamená to tedy, že začnou klesat i ceny pro koncové zákazníky?

Co způsobilo pokles cen?

Vysvětlení zpomalení růstu cen výrobců není nijak jednoznačné a nelze jej přímo přičítat tomu, že se situace ohledně cen energií, ale např. i (ne)dostatku různých výrobních materiálů, již uklidnila. Ceny energií, zejména pak elektřiny, plynu a uhlí jsou totiž v meziročním srovnání stále vyšší, dynamika růstu však není taková, jako byla v závěru loňského roku a na počátku roku letošního. V loňském roce však na trhu panovalo mnohem více různých nejistot a také srovnávací základna pro meziroční srovnání byla velmi vysoká.

Inflace i ceny míří dolů

Dle zmiňované analýzy zaznamenalo největší pokles cen zemědělství, a to až o 14 %. Průmysl sice o 1,4 % zdražil, ale zpomalilo tempo růstu z předcházejících měsíců. Stavební práce pak podražily o 5 %. „Tato data indikují, že se zpožděním několika měsíců by se pokles cen měl projevit také na koncové ceně pro spotřebitele, tedy na inflaci měřené indexem spotřebitelských cen,“ vysvětlil tak ekonom Radomír Jáč. Dle jeho slov je však nutné počítat také s určitým zpožděním, než se poklesy cen ve výrobě promítnou do cen spotřebitelských. Navíc ačkoliv ceny výrobců jsou důležité, do výsledných cen mohou vstupovat i mnohé další faktory, např. změny nepřímých daní, vývoj ziskových marží podniků apod. Opomíjet však nelze ani celou řadu dalších mezičlánků v rámci celého řetězce od prvovýrobce až ke konečnému maloobchodnímu prodejci zboží nebo služby. Problémy jsou nadále např. s cenami za skladování, dopravu. V ceně konečného výrobku, což zajímá spotřebitele, se tak nakumuluje velké množství položek.

Že snižující se ceny výrobců jsou de facto signálem pro spotřebitele, že lze očekávat postupné zlevňování, nakonec potvrdil i Ladislav Minčič, tajemník Hospodářské komory. „Myslím, že je to zřetelný signál, že inflace by v České republice měla slábnout. Ceny výrobců se skrze dodavatelsko-odběratelský řetězec promítají až do cen pro koncové spotřebitele. Zdá se, že ten největší problém české ekonomiky, tedy vysoké ceny, je v zásadě na sestupné tendenci a naše ekonomika se v nejbližších několika měsících dostane do obvyklých kolejí,“ shrnul.

V podstatě se tak naplní i predikce České národní banky.  Podle Radomíra Jáče by pak konkrétně čísla týkající se průmyslu za letošní třetí čtvrtletí mohla být velmi mírně nad odhadem ČNB, naopak zemědělství má dle jeho názoru našlápnuto k tomu, že ceny budou meziročně klesat velmi výrazně a možná i nad očekávání ČNB. Nasvědčují tomu i údaje z EU, ostatně i v globálním měřítku dochází po několika letech k jistému zklidnění a trhy postupně začínají fungovat daleko předvídatelněji. Tuto stabilitu tedy lze očekávat i u nás v Česku. „Byl bych optimistou a věřím, že se dostáváme na pozitivní trajektorii – pokud pozitivním je to, že nebudeme v každé druhé větě používat slova jako ´drahota´ a ´růst cen´. K růstu cen vždy nějak dochází, promítá se do něj řada faktorů, je to přirozené. Nepřirozené jsou ale růsty v desítkách procent,“ uzavřel Minčič.